Zelfoogstboerderij De Klepper

02 Juni 2016

? De eerste aflevering verscheen in 2015.spraken

We met Dave en Sigrid, bezielers van zelfoogstboerderij 'De Klepper' in Oppem.

Voor wie het niet kent, wat is dat: een zelfoogstboerderij?
Eigenlijk zijn we een CSA-Boerderij die de leden zelf laat oogsten, vandaar. CSA staat voor Community Supported Agriculture of landbouw ondersteund door de gemeenschap. CSA wil een duurzamer alternatief bieden en dit zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. De leden of oogstaandeelhouders kopen bij het begin van het jaar een oogstaandeel en kunnen daarmee een jaar rond verse seizoensgroenten komen oogsten. De boer verzorgt de teelt (planten, zaaien, wieden,?) en de leden komen zelf hun groenten oogsten wanneer ze wensen en zoveel ze nodig hebben.


Hoe zijn jullie op het idee gekomen om er eentje te starten in Meise?
We kenden de principes van CSA en wilden graag iets opstarten waar we echt achter stonden. Bovendien waren we beide op zoek naar een job die in onze ogen waardevoller was voor de maatschappij en zijn we gepassioneerd door het kweken van groenten. De link was dus snel gelegd.


Waarom zou ik mijn groenten bij jullie halen en niet in de supermarkt?
Ten eerste kan het niet verser, de groenten komen recht van 't veld! We bieden een zeer grote variëteit. Verder bieden we vooral een meer ecologisch alternatief. Groenten worden lokaal geteeld, zo beperken we transport. De groenten worden biologisch geteeld. We gebruiken geen pesticiden en trachten het bodemleven te beschermen. Tenslotte kan je ook veel leren op een CSA-boerderij; je ziet immers met eigen ogen hoe alles groeit en bloeit!


Hebben jullie al veel mensen geïnteresseerd gevonden om mee te doen?
In 2014 zijn we van start gegaan met 40 gezinnen. Ondertussen hebben we er een veld bij en willen we het nieuwe oogstjaar, dat start in april 2015, ingaan met 80 gezinnen. Een groot deel daarvan is al ingeschreven, maar er kunnen nog wel wat mensen bij. Kom gerust een kijkje nemen: iedereen welkom!

De Klepper vind je in de Klepperstraat 21 in Oppem.
Meer info: deklepper.wordpress.com