Westrode projectzone Haviland - Gemeenteraad 21 maart 2022

24 Maart 2022

Westrode projectzone Haviland - Gemeenteraad 21 maart 2022

Agendapunt Meise Gemeenteraad 21 maart 2021

Westrode projectzone Haviland.

Tom Lagast van SPACE-LAB.be kwam de 5 scenario’s toelichten die het onderzoeksbureau in opdracht van grondeigenaar Haviland heeft uitgewerkt.
Haviland wenst met dit project een opbrengst van 29,5 miljoen te realiseren.
De 5 scenario’s voor de nieuwe bestemming van de bijna 80ha grote projectzone houden rekening met ruimtelijke, maatschappelijke en financiële aspecten en zullen in dialoogmomenten op 27, 28 en 29 april voorgesteld worden aan de brede bevolking.
Op basis van (een combinatie) van de 5 scenario’s, eventueel aangevuld met nieuwe ideeën, wordt na de grote vakantie tijdens een nieuwe feedbackronde met overlegmomenten aan voorkeurscenario’s gewerkt.
Eind 2022 wordt het finaal scenario voorgesteld.
Overleg met Vlaanderen is noodzakelijk aangezien de (her)bestemming van deze zone geen gemeentelijke materie is.
De gemeente vraagt Haviland de aangrenzende zone waar verschillende zonevreemde bedrijven gelegen zijn mee te nemen in het project tot herbestemming met het doel hun toestand te regulariseren.

We raden inwoners van Meise (en omstreken) aan zich goed te informeren, deel te nemen aan de participatiemomenten en hun ideeën en opmerkingen kenbaar te maken indien ze begaan zijn met de nieuwe bestemming van deze projectzone.
Het is een gebied met een belangrijke ecologische meerwaarde.
De enige nog bestaande groene zone langs de verbindingsweg A12 tussen Antwerpen en Brussel.
Een zone die nu al nood heeft aan een lang beloofde nog te realiseren ecoduct ter bescherming van verschillende dieren die de oversteek van de A12 van het ene natuurgebied naar het andere veilig moeten kunnen doen.
Een zone die bovendien gezien de ligging in een overstromingsgevoelig gebied een buffer kan bieden tegen overstroming van nabijgelegen woonwijken.

Meer informatie over dit project, informatiemomenten, registratie voor de nieuwsbrieven en informatie over alternatieve bestemmingen vind je op onder andere deze websites:
https://www.westrodemorgen.be/
https://mailchi.mp/489ba05ab29d/persbericht_westrodemorgen_kom-meedenken-over-de-scenarios?e=8da65b7d05
https://haviland.be/nl/westrode-morgen-een-nieuwe-toekomst-voor-de-site-meise-westrode
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-meise/het-westgroenewoud-een-groots-natuurproject-en-voor-westrode