Waar blijft het aangekondigde circulatieplan voor Wolvertem-centrum?

27 Oktober 2015

Na de aanleg van 2 omleidingswegen rond Wolvertem-centrum (Wilgenlaan en Ossegemstaart) in de vorige coalitie is het nu wel hoog tijd geworden om het circulatieplan uit te voeren dat vorig jaar werd besproken, goedgekeurd in de verkeerscommissie op 24 februari 2015 en nadien werd voorgesteld aan de burgers. Het voorgestelde circulatieplan is deels een uitwerking van het mobiliteitsplan dat in 2012 door de voltallige  gemeenteraad werd goedgekeurd en dat o.a. tot doel had het verbreden en verdiepen van de  verkeersleefbaarheid van Wolvertem-centrum. Het voorgestelde plan omvatte:

  • Invoeren van een tonnage beperking (3,5 T) in het centrum van Wolvertem.
  • Het centrum van Wolvertem beschermen tegen druk doorstromend verkeer door het invoeren van:
  • Zone 30 op de hoofdstraten en het binnengebied
  • Een wegvernauwing in de Hoogstraat ter hoogte van de Fusieschool en een wegvernauwing voor de Merchtemsesteenweg.
  • Eenrichtingsverkeer  in een beperkt deel van de Mangelschotstraat.

Er werd op de informatievergadering ook aangekondigd dat de uitvoering van het plan in de grote vakantie 2015 zou gerealiseerd worden.

Groen drong op de gemeenteraad nog eens aan op de voorgenomen timing van uitvoering, waarop de bevoegde schepen antwoordde dat de uitvoering van het plan voorzien is tegen 05.10.2015.