Vlaams parlementslid An Moerenhout ondervraagt minister over sneltram

06 Juli 2017

?Vlaams parlementslid voor Groen,  , ondervroeg minister Ben Weyts over de volgende stappen die de Vlaamse regering plant voor de ontwikkeling van de sneltram. De minister antwoordde dat de volledige tramverbinding 

An Moerenhout
prioritair is. Er werden al gesprekken gevoerd met de inwoners van Grimbergen en Meise over de onteigeningen maar toch kan nog geen timing of fasering worden gegeven. Er is alleen sprake een vaag 'nog een paar jaren' voordat er wordt
overgegaan tot onteigeningen. Ook over de budgettaire middelen bestaat nog vaagheid. Volgens het antwoord van de minister moeten deze nog worden voorzien.

Lees meer in ons dossier 'Sneltram'