Verlichtingspylonen voetbalpleinen De Nekker

05 Februari 2012

Er is de laatste weken heel wat commotie geweest rond de verlichtingspylonen op de voetbalterreinen van De Nekker. Er is onvoldoende verlichting  achter de doelen en langs de hoekpalen en de pylonen zouden bovendien niet meer veilig zijn. Volgens de brandweer dient het voetbalveld alvast niet te worden gesloten.  Alle verlichtingspalen vernieuwen zou de gemeente al snel 72.000 euro kosten. Daarom heeft de gemeente Eandis nu de opdracht gegeven om een gedetailleerde studie (kostprijs 2 à 3000 euro) uit te voeren en een bestek te maken omtrent de toestand van de palen, de leidingen en de armaturen. Op basis van de conclusie van die studie zal naar een passende oplossing worden gezocht.

 

Groen Meise is zeker niet tegen het bijplaatsen van verlichtingspylonen. Maar naast de nodige investeringen aan openbare en andere verlichting, kan een deel van het geld van het IBE-krediet (*) van Sibelga ook gebruikt worden om te investeren in duurzame en goedkopere groene energie, bv door zonnepanelen op de nieuwe sportloods of op de nieuwe gebouwen van het OCMW te plaatsen.

 

 (*) IBE = een bijdrage voor de financiering van de opdrachten inzake openbare dienstverlening (openbare verlichting, REG en sociale maatregelen) ten laste van de

leveranciers op basis van het vermogen dat Sibelga zijn klanten, de gemeenten, ter beschikking stelt.