Verbouwers worden door de gemeente in de kou gezet

16 November 2013

Ondanks het felle protest van de milieuraad heeft het schepencollege N-VA ? CD&V de subsidies voor milieuvriendelijke verbouwers drastisch verminderd of zelfs afgeschaft. Zo worden o.a. subsidies voor waterboilers op zonne-energie, die duidelijk in de lift zaten, terug afgeschaft. Hetzelfde geldt voor andere alternatieve verwarmingstechnieken. Groen vindt dit erg jammer want duurzaam bouwen is denken aan de toekomst, aan ons klimaat en aan ons leefmilieu. Helaas wordt er bespaard op investeringen die zich op relatief korte termijn terugverdienen in minder milieuverontreiniging. Toen Groen de afgelopen zes jaar in de meerderheid zat hebben wij die maatregelen juist gestimuleerd en werden heel wat verbouwers aangemoedigd om te investeren in milieuvriendelijk maatregelen. Vaak was deze financiële aanmoediging erg welkom bij jonge gezinnen om die stap voor een beter milieu te zetten.Wij vragen dus aan de nieuwe coalitie om het principe 'de vervuiler betaalt' te hanteren, met andere woorden om te besparen door milieubelastende sectoren meer te laten betalen en de milieuvriendelijk maatregelen te belonen.