Veiligheid fietsers & voetgangers Brusselsesteenweg

27 Oktober 2015

Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt er opnieuw vastgesteld dat de Brusselsesteenweg nog steeds zeer gevaarlijk is voor fietsers en voetgangers en in het bijzonder voor de kinderen die per fiets naar school rijden. Ze worden er elke dag bijna in de goot gereden omdat de straat te smal is voor kruisende voertuigen/vrachtwagens en fietsers. Dit probleem werd ook al door de schooldirecties en oudercomités aangehaald. De Brusselsesteenweg wordt door velen automobilisten gebruikt als sluikweg om de Nieuwelaan te mijden. Deze situatie is onhoudbaar en maatregelen om de toestand voor fietsers en voetgangers te verbeteren dringen zich op. Raadslid Thaelemans stelde enkele vragen aan de schepen van mobiliteit hierover, zoals deze:er

Kunnen al tellingen worden uitgevoerd met de snelheidsborden die wij  in de vorige legislatuur hebben aangekocht om nadien te handelen, meten is immers weten?

Ons raadslid Thomas Goethals drong er op aan om snel de zone 30 uit te breiden tot aan de Manke Vosstraat en dit met de nodige structurele maatregelen.

Kunnen de vrachtwagens al op kort termijn geweerd worden uit de Brusselsesteenweg?

De schepen antwoordde dat hij metingen zal laten uitvoeren in de maand november- december 2015. Na het lezen van de resultaten, komen wij hierop terug om na te gaan welke maatregelen er kunnen worden genomen want deze straat met veel schoolkinderen moet absoluut veiliger te worden.