Veilige schoolomgeving Oppem

19 April 2020

Veilige schoolomgeving Oppem

Onder impuls van onze schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Marie-Jeanne Thaelemans werd een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid om de schoolomgevingen veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers en scholieren.Onze gemeente haalde hiervoor een subsidie binnen van 73.047 euro.Inmiddels zijn de eerste werken (zie foto's) gestart aan de school van Oppem.De goede samenwerking tussen de Samen Anders Schepenen Marie-jeanne Thaelemans (mobiliteit) en Roel Anciaux (openbare werken) geeft dit resultaat!Bedankt aan de arbeiders en de administratie om dit te realiseren!#MobiliteitVerkeersveiligheid #OpenbareWerken #UwBestuurWerkt!