Thomas Goethals

Gemeenteraadslid

Jeugd en infrastructuur

Ik wil me vooral focussen op de jeugd. We moeten absoluut zorgen dat in onze ruimtelijke ordening aan elke leeftijd gedacht wordt. Er ontbreekt Meise een deftig jeugdbeleid met een langetermijnvisie, waarin er structureel geïnvesteerd wordt in de jeugdinfrastructuur met een meerjarenplan, en elke jeugdgroep gelijk behandeld wordt en weet welke steun hij van zijn gemeentebestuur kan verwachten