Subsidie veilige schoolomgeving Meise

31 Januari 2020

Subsidie veilige schoolomgeving Meise

Verschillende scholen hadden vragen geformuleerd om de schoolomgeving veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers en scholieren in de nabije omgeving van de scholen. Omdat de mogelijkheid liep om bij de Vlaamse Overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken MOW) een subsidie aan te vragen voor het veiliger maken van de schoolomgevingen, hebben wij de problemen gebundeld. Meise diende nog voor eind 2019 een subsidieaanvraag in voor een ‘veilige schoolomgeving’ voor 4 basisscholen ten bedrage van 168.303 euro en ontvangt een subsidie van 73047 euro van de Vlaamse overheid zegt een blije schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Marie-Jeanne Thaelemans. De subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Door een studiebureau werd, na overleg met de scholen, een studie opgesteld waarin de actuele knelpunten werden opgelijst en mogelijke oplossingen werden geformuleerd. De gesubsideerde maatregelen voor de scholen zijn: School De LeertuinEr wordt een schoolstraat ingevoerd waarbij een automatische slagboom aan de ingang van de parking aan de Brusselsesteenweg wordt geplaatst, dit houdt in dat de parking aan de Brusselsesteenweg niet meer toegankelijk zou zijn tijdens de start- en einduren van de school. Tevens wordt een bijkomende fietsenstalling geplaatst aan de linkerzijde van de parking van de Muze met daarachter een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers en een vergroting van de fietsenstalling aan de ingang van de Sporthal. De niet overdekte fietsstalling aan het zwembad wordt vervangen door een overdekte zodat die eveneens kunnen gebruikt worden door de leerlingen van de leertuin. De huidige "Kusje weg"-zone blijft behouden,  maar de veel te kleine parkeervakken aan het zwembad worden geoptimaliseerd.  Er worden voetstappen gemarkeerd op de plekken waar voetgangers op de rijzone van de parkeerplaats naar de schoolingangen moeten stappen. Er wordt op de parking aan de Sporthal ook een detectiesysteem geplaatst zodat men aan de ingang van de Brusselsesteenweg op een bord kan aflezen of de parking achteraan vol staat of niet. Dit om het manoeuvreren op de parkeerplaats te beperken. Schooltje van OppemDe Kiss en Ride-zone in de Oppemkerkstraat wordt aangepast zodat ook de schoolbus er kan parkeren en niet meer moet parkeren in de smalle Processieweg. Het voetpad in de Oppemkerkstraat wordt verbreed tot 1,5 meter. In de binnenkant bocht van de Oppemkerkstraat/Pastoriestraat wordt een verhoogd voetpad van 1,2 meter breed aangelegd. Aan het begin van de Pastoriestraat (vanaf de bocht) tot de inrit van nummer 1 wordt een volledig parkeer- en stationeerverbod ingesteld. Om de chaos op het kruispunt aan de school te vermijden zal de Pastoriestraat vanaf het kruispunt tot aan de parking van huisnummer 3 éénrichting worden. De voorrangsregeling wordt gewijzigd zodat de Oppemkerkstraat voorrang moet verlenen aan de Pastoriestraat en Processieweg. Om het vrachtverkeer van het kruispunt weg te halen, wordt er op de Oppemkerkstraat en de Pastoriestraat tussen het kruispunt Oppemkerkstraat/Pastoriestraat en het bedrijf aan nummer 3 een verbod voor doorgaand vrachtverkeer boven de 3,5 ton ingesteld. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen, wordt de Processieweg en de Pastoriestraat ingericht als fietsstraat. Het verkeerslicht dat ter hoogte van de Strooistraat staat wordt verplaatst naar het kruispunt met de Oppemkerkstraat om de overstekende kinderen naar de bushalte beter te beveiligen. Klim-Op WestrodeDoor de veel te smalle rijbaan maken auto’s gebruik van het fietspad wat heel onveilig is voor de jonge fietsers. Bovendien worden fietsers in gevaar gebracht door achteruit uitrijdende auto’s die de parkeerplaats verlaten, daarom zal de bestaande zone 30 worden ingericht als fietsstraat zodat de fietsers de volledige rijbaan in beide richtingen kunnen gebruiken.  Het huidige voetpad aan de overzijde van de Jan Hammeneckerstraat (zone 50) wordt omgevormd naar een gemengd fiets en voetpad. De oude overdekte fietsstalling achteraan de school  wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe en grotere overdekte fietsstalling. Sinte-MaartenschoolTijdens de week van de Mobiliteit werd de Bouchoutlaan bij het begin en einde van de school afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, hetgeen een verbeterde situatie opleverde. Deze maatregel wordt bestendigd door de plaatsing van een automatische slagboom aan de zijde van de Brusselsesteenweg tijdens de start- en einduren van de school. Meer informatie vind je terug in dit document van het studiebureau.https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/groenvlaamsbrabant/pages/8794/attachments/original/1580478160/Veilige_schoolomgevingen_Gemeente_Meise.pdf?1580478160