Strooizout enkel voor mindermobiele mensen

10 Januari 2012

Het gemeentebestuur van Meise gaat niet langer strooizout voor de hele bevolking verdelen, maar enkel voor minder mobiele mensen. Milieuschepen Marie-Jeanne Thaelemans: 'Omdat er in het verleden veel misbruik was bij de afhaling van de zakken strooizout, hebben we een reglement opgesteld. De groep die nu in aanmerking komt voor een gratis zak strooizout, is een doelgroep van vooral minder mobiele mensen: onder andere senioren boven de 70 jaar en hulpbehoevenden zoals mensen met een handicap, omnio-statuut of leefloners. De gemeente beperkt de groep omdat we ook geen concurrentie willen aangaan met de winkeliers en warenhuizen waar ook strooizout te verkrijgen is.' 'De verdeling van de zoutzakken is enkel gericht voor het onderhoud van de stoep. Een grootschalige bedeling van gratis strooizout voor iedereen heeft bovendien ook een zeer ongunstig effect op het milieu, fauna en flora. Met 10 kilogram zout kan men ongeveer 650 tot 1500 vierkante meter vrijhouden, terwijl het toch enkel de bedoeling is om de stoep vrij te houden. Voor het gebruik van strooizout zijn er ook alternatieven voorhanden zoals de spade, borstel of zand. Pekel, dat milieuvriendelijker is dan zout, wordt door de gemeentediensten gebruikt. De verdeling van de gratis zakken strooizout voor minder mobiele mensen is voorzien in de maanden november, december, januari en februari aan de balie van de technische dienst of leefmilieu in het adminitratief centrum Tramlaan 8. De aanvrager moet wel het bewijs van de hulpbehoevende inwoner afleveren. Elke aanvraag wordt geregistreerd, om dubbele aanvragen te voorkomen', besluit Thaelemans.