Schepencollege CD&V-NVA komt beloftes inzake trage wegen niet na

31 Mei 2015

Op 5 februari 2013 dienden 232 inwoners van Meise bij het gemeentebestuur een petitie in met het dringende verzoek om voetweg 59 toegankelijk te maken en in te passen in het netwerk trage wegen.   Het schepencollege gaf positief gevolg aan dit verzoek. In de notulen van 04.03.2013 engageert het schepencollege zich ertoe "Uitvoering te geven aan het verzoek van de ondertekenaars van de petitie, met name het openstellen van voetweg 59 (paarse deel op plan) en te laten aansluiten op voetweg 59 (groene en donkerblauwe deel) door een schrijven te richten aan de aanpalende eigenaars." (lees de volledige notulen)

Loze belofte

Ruim twee jaar na de beslissing van het schepencollege is er ter plekke nog steeds niets gebeurd om voetweg 59 toegankelijk te maken en aan te sluiten op de voetwegen 41 en 106 (zie foto). Deze voetwegen maken verbinding met de Meuzegemstraat en Blakenbergen.

Integendeel zelfs, het veld is opnieuw ingezaaid en de voetweg wordt helemaal niet open gehouden of onderhouden door de gemeente niettegenstaande zij hier wettelijk toe gehouden is.

Nochtans bieden deze trage wegen heel wat voordelen: niet enkel zijn ze een genot om langs te fietsen of te wandelen, ze zijn een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers en zijn enorm belangrijk voor natuurontwikkeling in onze dicht bebouwde contreien.

Gemeenteraadslid voor Groen Marie-Jeanne Thaelemans voelde de schepen bevoegd voor Trage Wegen (Willy Kerremans, N-VA) op de gemeenteraad van 12 februari hierover aan de tand. Op haar vraag wanneer het schepencollege haar belofte zou nakomen en de voetweg begaanbaar zou maken en onderhouden, antwoordde de schepen totaal naast de kwestie. "Het heeft geen zin om voetwegen die men niet ziet liggen en niet weet liggen te bewegwijzeren en de inwoners er door te sturen als men niet weet langs waar men moet gaan." aldus schepen van Mobiliteit Willy Kerremans.

Dit is en zeer eigenaardig antwoord, zeker als men bedenkt dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om hun buurtwegen toegankelijk te houden. (zie ook www.tragewegen.be).

Het schepencollege maakt zich dus schuldig aan woordbreuk. Veel beloftes op papier maar de daden blijven uit.

Meer hierover kan men vinden op de website van de vzw Trage wegen

Wat kun je als burger doen?