Schepen Leefmilieu bouwt BRUGJE OVER DE MAALBEEK ism Gemeente Grimbergen

24 Juli 2012

Netwerk trage wegen te Meise De gemeente Meise werkt reeds enkele jaren aan de uitbouw van een trage wegennetwerk, een netwerk van onverharde veldwegen, voetwegen enz. Bedoeling is om een netwerk van dergelijke trage wegen uit te bouwen en te onderhouden. Voor elk der trage wegen worden afspraken gemaakt inzake beheerder en beheer en wordt nagegaan in hoeverre eenmalige infrastructuurwerken vereist zijn. 

Het initiatief tot uitbouw van een trage wegennetwerk ontstond aanvankelijk binnen de gemeentelijke milieuraad (2005), maar werd onmiddellijk overgenomen door de gemeente Meise en wordt intussen verder uitgewerkt door de gemeentelijke milieudienst en onder impuls van schepen Marie-Jeanne Thaelemans. Het proces is gesteund op inspraak vanuit de bevolking en heeft reeds geleid tot diverse realisaties, zoals de opening van het nieuwe koesterburenpad in april 2012.

Brugje over de Maalbeek

Vanuit diverse hoek werd de vraag gesteld naar een snelle verbinding tussen enerzijds de wijk "De Nekker" te Meise en anderzijds de landelijke wandelpaden aan de overzijde van de Maalbeek te Grimbergen. Vooraleer zich op deze veilige, rustige wandelwegen te kunnen begeven, diende gebruikers eerst een omweg langsheen Sprietmolenstraat en Potaarde te maken via verharde verkeerswegen. Met deze brug wordt dit euvel verholpen en een rechtstreekse verbinding gerealiseerd. Samenwerking met Grimbergen

 

Ook deze brug is een samenwerkingsverband tussen verschillende betrokkenen. Naast de gemeente Meise die de nodige contacten heeft gelegd, de nodige vergunningen heeft aangevraagd en de openbare aanbestedingsprocedure heeft doorlopen zijn belangrijke partners het Vlaamse Gewest dat het project binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst financieel ondersteunt, vzw pro Natura voor de aanleg van de trappen en vooral de gemeente Grimbergen.

 

De gemeente Grimbergen was meteen enthousiast over de aanleg van de brug (niet belangrijk in deze is te weten dat de brug volledig op het grondgebied van de gemeente Grimbergen gelegen is), maar heeft zich meteen bij monde van burgemeester Marleen Mertens ook geëngageerd tot inrichting van het aanpalend perceel en medefinanciering van de brug.

De gemeente Grimbergen startte zelf reeds in 2006 met het project "Trage Wegen" met in eerste fase een inventarisatie van de trage wegen in Beigem, waarna Humbeek, Strombeek-Bever en Grimbergen volgden. De dienst milieu-mobiliteit stuurt het project te Grimbergen.

Deze brug maakt een korte verbinding tussen Grimbergen en de Nationale Plantentuin te Meise mogelijk.