Ruimtelijke Ordening : Update April 2012

26 Juni 2012

Ruimtelijke Ordening Het vergunningsbeleid?Week na week, het hele jaar door, komen kleine en grote bouwaanvragen binnen. Doorgaans worden deze aanvragen vooraf besproken. Mensen komen naar de balie, telefoneren en mailen of vragen overleg op afspraak, onder andere aan schepen Dirk Snauwaert. Met raad en daad, vriendelijk en geduldig, staat de dienst R.O. paraat om

iedereen te begeleiden en op weg te helpen in zijn of haar bouwproject. Bijna de helft van onze tijd besteden we aan informatieverstrekking. Nooit tevoren was de dienst R.O. zo klantgericht. Ook al kunnen we niet buiten de wettelijke lijntjes kleuren en is dus niet alles altijd mogelijk, toch stemt onze integere service, op een enkele uitzondering na, tot grote tevredenheid. We doen ons best!

 

Het planningsbeleid?

En al die Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUPs), waar is dat in godsnaam goed voor? Bovendien zijn die zo ingewikkeld! Inderdaad, zo'n RUP opmaken is geen makkelijke klus. Toch is dit pas "echt beleid voeren" en goed besturen. We werken toekomstgericht wanneer we onze schaarse ruimte zo verstandig en zo goed mogelijk ordenen. Nadenken en plannen is vooruitzien, is antwoorden op nieuwe noden en dringende vragen rond bouwen en samenwonen. Niemand wordt door één van de RUPs benadeeld, integendeel, de mogelijkheden worden ruimer en inventiever. Tot tweemaal toe worden de inwoners van een plangebied actief uitgenodigd en betrokken bij de plannen. Wij doen alle moeite om te informeren en daarna te luisteren, ook al is zo'n informatie-avond niet risicoloos, vaak omwille van het politieke misbruik ervan. Toch zetten we vastberaden door!

Zo is het RUP-Administratief Centrum (6) in Wolvertem na eindeloos onderhandelen over méér en nog een beetje méér toch door de gemeenteraad definitief goedgekeurd eind januari 2012. Enerzijds worden twee private zorgcentra voor senioren mogelijk, wat we toejuichen. Anderzijds zijn een veertigtal ruime en grondgebonden gezinswoningen met kleinere woningen erboven, die specifiek bedoeld waren voor jonge gezinnen met kinderen, langsheen de Tramlaan, volledig weggeduwd voor grote appartementsgebouwen omwille van de hogere rentabiliteit en dit met gulle politieke steun!  Groen betreurt deze verstedelijking. En straks wellicht luid schreeuwen dat Wolvertem verfranst en vervreemt!

Het RUP-Meise-Centrum (7) en het RUP-Molenkouter (8) zijn voorlopig aanvaard en het openbaar onderzoek van 60 dagen loopt. Eind maart volgen het RUP-Neromhof (9) en het RUP-Schoolomgeving Westrode (10) en het RUP-De Vlieten (11).

Het RUP-Veilinglaan (12), broodnodig om de milieu- en technische dienst comfortabel en vooral "wettelijk" te laten werken, ligt al twee jaar volledig uitgetekend in de koelkast. Schepen Dirk Snauwaert heeft aan het Management Team gevraagd dringend zijn verantwoordelijkheid op te nemen en een stevig advies te formuleren aan het bestuur?.

Voor het RUP-Sancta-Maria (13), nodig voor het sociaal woonproject, en het RUP-Martinus (14) voor meer dan 100 betaalbare kwaliteitswoningen met tuin is de opmaak gestart.

Nog meer en nog sneller kunnen we niet! De fatsoenlijke werkdruk is nu al overschreden! Schepen Dirk Snauwaert dankt de dienst R.O. honderdduizend maal !

Tot slot PROFICIAT aan het Boskantveldcomité van Westrode! Andermaal heeft de Raad van State ondubbelzinnig het grote industrieplan geschorst. We vinden het geweldig dat jullie blijven strijden voor het welzijn en de gezondheid van de mensen van Westrode. Inderdaad, hoe gezond zullen onze schoolkinderen spelen op 400 meter van de verkeerswisselaar met dag in dag uit duizenden vrachtwagens? Toch vindt de VLD: "de schorsing een droevige soap met als grootste slachtoffers onze gemeente en haar inwoners." Bovendien vinden zij "de beslissing van de Staatsraad onbegrijpelijk, omdat die alleen maar rekening houdt met het individuele belang van Westrode". Dus alle lusten voor de gemeentekas en alle lasten voor Westrode. Voor de CD&V is het nog simpeler: "Hoe sneller de industrie er komt in Westrode, hoe beter voor ons". In de Standaard van 22 februari 2012 schreef de hoofdredacteur op blz. 2: "Hoera dat de Brusselaars de weg blijven vinden naar Vlaams-Brabantse jobs, want zonder die Brusselaars zouden die jobs niet ingevuld geraken. Vlaams-Brabant heeft meer jobs dan werkkrachten".