Restauratie Sint-Martinuskerk

21 November 2010

De restauratie van de Sint-Martinuskerk van Meise heeft enige vertraging opgelopen. De restauratie werd op het schepencollege van 15-03-2010 gegund aan NV Monument. Op 19 juli 2010 diende de NV PIT echter een verzoekschrift in bij de Raad van State om de gunningsbeslissing van het schepencollege van 15-03-2010 te schorsen en te vernietigen.Op 22 september 2010 sprak de auditeur van de Raad van State een negatief advies uit ten aanzien van het verzoek tot schorsing, omdat de ingeroepen middelen als niet ernstig bestempeld worden. De Raad van State neemt het advies in beraad. Een arrest wordt verwacht tegen uiterlijk half november 2010.

In geval de Raad van State het schorsingsverzoek afwijst dan kunnen de restauratiewerken begin 2011 aanvangen.

De parochie wenst uitdrukkelijk, gezien de vertragende omstandighden, de mooie liturgische Kersttijd in de kerk te vieren.

In de tweede helft van november volgt meer nieuws?