Populieren aan Heirbaan blijven staan

22 Mei 2016

? ? Het schepencollege gaf op 7 december 2015 een vergunning voor het rooien van de 18 bomen aan de Heirbaan en 8 bomen aan de Amelgemstraat. De familie Bresseleers had aan de gemeente Meise de toestemming gevraagd om een open plaats te creëren voor het laden van bieten tijdens het oogstseizoen.

De landbouwer in kwestie moest het besluit hierover binnen de tien dagen ophangen om de omwonenden te informeren en de kans te geven in beroep te gaan maar hij wachtte bijna een maand. Daardoor leek het alsof de periode om beroep aan te tekenen al verlopen was. Gelukkig reageerde gemeenteraadslid Marie-Jeanne Thaelemans alert en hing een bericht op om de inwoners te informeren dat beroep wel nog mogelijk was.

Dit bracht de bal aan het rollen: enkele mensen uit de buurt bereidden een bezwaarschrift voor dat werd ondersteund door een Facebookgroep en een petitie. De verontwaardiging bij de inwoners van Meise en omliggende gemeenten was blijkbaar groot want al snel ondertekenden meer dan 900 (!) mensen de petitie.

De provincie Vlaams-Brabant heeft het beroep nu dus ingewilligd. De canadapopulieren langs de Heirbaan mogen niet gekapt worden. De zieke en kaprijpe bomen langs de Amelgemstraat welDe site maakt deel uit van het beschermde cultuurhistorische landschap Amelgem. De Heirbaan is een historische dreefIn de loop van de tijd zijn er verschillende bomen langs de dreef verdwenen maar, onder impuls van Marie-Jeanne Thaelemans, toen schepen van Leefmilieu, werd een aanzet tot herstel gegeven door er eiken als geboortebomen te planten.

We hopen dat het schepencollege nu zal inzien dat dergelijke beslissingen niet snel-snel genomen mogen worden. Er was duidelijk geen draagvlak bij de bewoners. Graag iets meer overleg in de toekomst dus en wat meer respect voor de (historische) natuur in onze gemeente. Zie ook de kortzichtige reacties van schepen Paul Van Doorslaer in de pers: bomen horen volgens hem thuis in een bos en niet langs wegen want daar zouden ze zorgen voor onvielige situaties en vuil. Over de bomen langs de Heirbaan zei hij dat de mensen komen klagen over vallende takken. Zijn oplossing: de bomen dan maar rooien. Van een schepen van leefmilieu (sic) verwachten wij toch net iets meer...

We blijven het beleid van ons schepencollege daarom ook zeer kritisch opvolgen.

 

 

BIJLAGEN:
heirbaan_aangepast.pdf