Parlementaire vraag over Nationale Plantentuin

24 Februari 2013

Op vraag van Groen Meise stelde Hermes Sanctorum, Vlaams parlementslid voor Groen, in het Vlaams parlement een vraag aan minister-president Kris Peeters aangaande de overdracht van de Plantentuin aan Vlaanderen, de gratis toegang voor Meisenaren en de financiële werkingsmiddelen. Minister-president Kris Peeters antwoordde dat wat de overdracht betreft alles nog in voorbereiding is, maar dat hij reeds een inspanningsverbintenis heeft gesteld om het beloofde geld voor de plantentuin te voorzien op de begroting 2014 en om ook de uitvoeringsdecreten rond te hebben tegen 2014. Dit impliceert dat de Vlaamse regering nog een decreet houdende de oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Plantentuin van Meise' moet opstellen en goedkeuren.  Ook de federale regering dient nog Koninklijke besluiten op te stellen voor de overdracht van het personeel. Het uitbouwen en het benutten van het toeristische potentieel is één van de opdrachten van de Plantentuin. Het dossier van de onthaalinfrastructuur is in dat verband dan ook prioritair en kan na de overheveling ook snel opgenomen worden. Het voorbereidend werk is volledig klaar en de plannen zijn uitgetekend. Zodra de nodige middelen ? de raming bedraagt 600.000 euro ? beschikbaar zijn, kunnen de nodige vergunningen worden aangevraagd en de werken worden gestart.