Ontwerpplan heraanleg kruispunt Wilgenlaan/Hoogstraat

14 Augustus 2011

Om de verkeersstromen nog te verbeteren en een betere omleiding te voorzien voor doorgaand verkeer wordt het kruispunt van de Wilgenlaan/Hoogstraat heringericht. In bijlage het ontwerpplan zoals het door het college van schepenen werd goedgekeurd. http://groenmeise.be/system/files/4.1a_Grondplan_Hoogstraat_-_Wilgenlaan_0.pdfhttp://groenmeise.be/system/files/4.1a_Grondplan_Ossegemstraat.pdf