Nieuws over de Financiën

01 Juni 2012

Groene schepen van financiën Joos Vereertbrugghen houdt er aan de inwoners van Meise te informeren over de financiële situatie van hun gemeente. "De rekening van 2011 werd afgesloten met een overschot van 1.250.000 euro,  wat nuttig is om het budget in evenwicht te houden", aldus Joos, "maar in de toekomst zal het bestuur toch de keuze moeten maken tussen investeren enerzijds of meer besparen anderzijds. Zoniet dreigt de gemeente in budgettaire problemen te geraken en moet ze op zoek naar meer inkomsten. Vanaf volgend jaar wordt het budget en de boekhouding van de gemeente op een totaal andere, lees meer hedendaagse, manier georganiseerd. Dit was dus het laatste budgettair jaar uit de oude doos. In de toekomst zal er strikter kunnen worden toegekeken op de financiële haalbaarheid van de projecten, iets wat ik zes jaar lang heb proberen duidelijk te maken, maar wat vaak in dovemansoren terecht kwam", besluit schepen Joos Vereertbrugghen  in zijn uiteenzetting.