Nieuwe fietspaden in Meise uitgevoerd met subsidies

11 April 2012

Nog een reactie op de laatste berichten van OpenVLD Voor fietspaden van het bovenlokale fietsroutenetwerk kunnen wij tot 80% subsidie krijgen: 40% van de provincie en 40% van het gewest. Voor gewestwegen zelfs tot 100%. Dit is uiteraard enkel indien we de fietspaden aanleggen conform het vademecum fietsvoorzieningen. Juist hiervoor dienen de GBC's (gemeentelijke begeleidingscommissies). Die bespreken de plannen met het oog op subsidies in samenspraak met de provincie, het gewest en leden van de meerderheidspartijen.Vroeger gebeurde een bespreking bijna nooit.OpenVLD zit niet in de meerderheid en neemt dan ook geen deel aan die begeleidingscommissies. Hierdoor zijn ze misschien niet goed op de hoogte, maar dit is geen reden om zo maar blindelings zonder dossierkennis in de aanval te gaan en onwaarheden te verkondigen.

Tal van nieuwe 'fietspaden'-projecten zijn inmiddels klaar. De provinciale auditcommissie keurde ze reeds goed zodat ze in de volgende legislatuur kunnen worden uitgevoerd. Als voorbeeld de Nieuwelaan (schoolomgeving en fietspad 100% gesubsidieerd via het gewest). Raar maar waar: de OpenVLD keurde op de gemeenteraad de modules met het oog op subsidies voor de fietspaden en de veilige schoolomgeving goed. Blijkbaar lijden ze hier aan geheugenverlies.

We sommen op: de vernieuwing van de fietspaden langs de Temsesteenweg, een fietspad dat door veel schoolkinderen gebruikt wordt, de weg van Imde naar Londerzeel, met 80 % subsidies - 40% subsidies via de provincie en 40% via het gewest. Het fietspad Kardinaal Sterckxlaan, grensoverschrijdend met Merchtem, eveneens met 80% subsidies- 40% via het gewest en 40% via de provincie. Na de goedkeuring van de provinciale auditcommissie in juni kan dit dossier eveneens worden aanbesteed met subsidies.

De volgende zes jaar zal de gemeente dankzij een goede planning van Groen maximaal kunnen gebruik maken van die subsidies. Dat is iets wat weinig andere partijen ons hebben voorgedaan.

Klik op de tweede afbeelding om het verslag van de provincieraad te bekijken.

Met plezier beantwoorden wij al uw vragen ivm dit dossier.

Contactpersoon Marie-Jeanne Thaelemans : 0499 98 34 22