Nieuw subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor (ver)bouwers in Meise

07 Januari 2011

Vanaf 1/1/2011 pakt uw gemeente uit met een nieuw, uitgebreid subsidiereglement ter ondersteuning van energiebesparende maatregelen voor particulieren. Onder impuls van de schepen voor Leefmilieu en Duurzaamheid, mevrouw Marie-Jeanne Thaelemans werd een resem ondersteunende maatregelen uitgewerkt die focust op het besparen van het verbruik van primaire energie en duurzaam (ver)bouwen. Minstens één onderdeel ervan mag gerust vooruitstrevend genoemd worden. Als eerste (lokale) overheid biedt de gemeente Meise een voor particuliere woningen aan . Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de noden voor bouwers van passief- en lage energiewoningen. De subsidie voor een winddicht onderdak wordt verhoogd, er is een nieuwe subsidie voor beglazing en muurisolatie. Wie zijn dak zeer goed isoleert en kiest voor nog betere beglazing ontvangt daarenboven een hogere tegemoetkoming. De plaatsing van muurisolatie en beglazing wordt wel enkel gesubsidieerd indien men aantoont dat men zijn dak reeds isoleerde. Elke subsidie is uiteraard verbonden aan de vereisten van het reglement en ook begrensd.subsidie voor het uitvoeren van een luchtdichtheidsproef

 

Een greep uit het aanbod voor :

 

  • Bestaande woningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1/1/2006)
  • ?

 o      Dakisolatie: voor plaatsing van nieuwe isolatie met een R-waarde van minimaal 3 m².K/W: 2 € per m² voor DHZ-ers, 4 € /m² indien geplaatst door een aannemer. Indien de R-waarde minimaal 4,5 m².K/W bedraagt: 4 € per m² voor DHZ-ers en 6 € /m² indien geplaatst door een aannemer. Als je kiest voor plaatsing van een winddicht onderdak wordt deze premie nog verhoogd met 4 €/m² (voorheen 2 €/m²):

o      Muurisolatie: voor het laten aanbrengen van spouwmuurisolatie met een R-waarde van minimaal 1,3 m².K/W: 2 € per m², voor  plaatsing van buitenmuurisolatie met een R-waarde van minimaal 2 m².K/W: 4 €/m² voor DHZ-ers, 6 € /m² indien geplaatst door een aannemer.

(De R-waarde is de warmteweerstand van het materiaal, vb R-waarde 3 komt ongeveer overeen met 12 cm minerale wol)

o      Beglazing: Voor beglazing met een Ug waarde van maximaal 1,1 W/m².K: 5 €/m², voor beglazing met een Ug waarde van maximaal 0,7: 20 €/m².

(De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficient van de beglazing)

 

 

  • Nieuwe en bestaande woningen

 o     Luchtdichtheidsproef: indien je één van bovenstaande maatregelen toepaste en de luchtdichtheid van je woning laat meten waarbij luchtlekken en koudebruggen in beeld worden gebracht, dan kan je tot 500 € bijkomende subsidie bekomen. Zo beschik je ook meteen over thermografische info waarmee je de resterende problemen kan aanpakken.

o      Zonneboiler: De subsidie blijft gehandhaafd op 500 €

o      Warmtepomp: De subsidie blijft gehandhaafd op 500 €

o      Photovoltaïsche installatie: De steun voor photovoltaïsche zonnepanelen wordt met 100 € verlaagd tot 400 € omwille van de almaar dalende installatieprijzen.

 

Hoe vraag je deze premies aan, wat zijn de voorwaarden, waar vind ik het reglement,?? Contacteer de dienst Leefmilieu [email protected] 02/272.00.35/69/51/58, kijk op www.meise.be of kom eens langs.