Natuurpunt Meise

06 Juni 2016

In februari 2016 hadden we een gesprek met Frank Vermoesen, voorzitter van Natuurpunt Meise. ? We zijn gestart in 1994. Vandaag beheren we meer dan 50ha natuur in Meise, meer dan 100 voetbalvelden dus waaronder de  Birrebeekvallei, de Wolvertemse Beemden (met Boskapel) en het Land van Oppem. Voornamelijk bos, maar ook weiden en moerassen. We legden intussen meer dan 3km nieuwe wandelpaden aan: onder de slogan 'natuur voor iedereen'. Een dozijn poelen werden gegraven, duizenden bomen en struiken geplant. Natuurpunt zetelt ook in de gemeentelijke milieuraad en de commissie ruimtelijke ordening. We zijn onder andere trekker geweest in het dossier van de voetwegen, sloten een biodiversiteitscharter af met de gemeente, houden de vinger aan de pols bij (grote) bouwprojecten, vergunningenbeleid en planvorming. We organiseren jaarlijks verschillende publieksactiviteiten (wandelingen, voordrachten cursussen...) en we proberen de laatste jaren de monitoring (terreinstudie) van de natuur te verbeteren. Meten is ook hier weten. Het beheer blijft onze core-business. We werken hiervoor samen met lokale landbouwers, de professionele terreinploegen van Natuurpunt, de gemeente, scholen, jeugdbeweging,...  

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten in Meise?

Hoeveel leden heeft Natuurpunt Meise en hoeveel werken er actief mee?
Vandaag zijn er ongeveer 350 gezinnen die lid zijn in Meise. Dat is op Vlaams niveau een behoorlijk cijfer. Onze bestuurskern telt 9 mensen; met onze actieve vrijwilligers zitten we ergens tegen de 30 aan. Iedereen helpt naar eigen mogelijkheden (tijd, vaardigheden, interesse). Natuurpunt hoopt in Vlaanderen de kaap van 100.000 leden te bereiken.

Wat drijft u en de vrijwilligers om uw vrije tijd te besteden aan Natuurpunt?
Liefde voor de natuur. Respect voor de aarde, wat we te leen krijgen en liefst zo goed mogelijk doorgeven aan wie na ons komt. Wanneer je resultaten boekt, motiveert dat. Als je waardering krijgt, dan betaalt dat de energie die  je er in steekt dubbel terug. Ik krijg een goed gevoel van wandelaars die duidelijk genieten, spelende kinderen van Chiro of Scouts in het bos, een ontmoeting met een ree, het zien evolueren van de seizoenen, zuurstof kunnen opsnuiven, het ruisen van de bomen, zelfs gaan werken in de natuur biedt me veel voldoening en rust, ook als het fysisch belastend is)... ...Graag willen we met Natuurpunt bouwen aan een mooi en duurzaam Meise, waar het goed vertoeven is.  Mensen hebben recht op een waardevolle en goed beheerde natuur in hun buurt. 

Zijn er nog vrijwilligers nodig en zo ja, om wat te doen?
Voor het dagdagelijks beheer van de natuur zijn  extra handen zeer welkom. Je hoeft daarvoor trouwens geen handige Harry te zijn of een ton spierkracht te hebben. Er zijn klusjes in alle maten en gewichten. Gezond trouwens! Maar ook om te helpen bij een grotere publieksactiviteit kunnen we steeds mensen gebruiken. Ben je begaan met ons milieu, dan kan je ons misschien versterken in de milieuraad of de commissie ruimtelijke ordening. Iedereen is welkom.

Mocht u carte blanche krijgen om een project op te zetten in Meise, wat zou u als eerste doen?
Een actieplan opstellen om de open ruimte maximaal te vrijwaren in Meise. Maar dan wel eentje dat moet uitgevoerd worden natuurlijk! Er zijn al veel mooie plannen, op lokaal en bovenlokaal niveau, maar daar gebeurt bitter weinig mee... dat is frustrerend en bedroevend. Er wordt zo weinig geïnvesteerd in zaken die echt belangrijk zijn om onze streek duurzaam in te richten en te beheren... met zicht op de lange termijn dus. Zo'n open ruimte-offensief moet zoveel mogelijk partijen mobiliseren om wat er nog rest aan open ruimte te vrijwaren. Zo blijft het onbegrijpelijk dat een industriezone als die van Westrode mag ontstaan. Als men zich blijft verbergen achter 'beslist beleid' en dogma's rond werkgelegenheid en financiële inkomsten niet objectief benadert, én het bovendien niet aandurft alternatieven te bestuderen, dan zijn we slecht bezig. Het blijft me verbazen met hoe weinig visie en daadkracht bestuurd wordt in ons land. Concreet voor Westrode:  werk een alternatief uit met plaats voor nieuwe woonvormen, stukken nieuwe natuur en bestendiging van landbouwactiviteiten, misschien met meer mogelijkheden voor bio-landbouw. Het zou volgens mij meer welzijn opleveren dan de geplande logistieke schoendozen en opwegen tegen de welvaart die deze zouden genereren... 

Neem zeker eens een kijkje op de website van Natuurpunt.