Nationale Plantentuin moet gratis blijven voor Meisenaren

08 Februari 2013

De Burgemeester en het Schepencollege van Meise ontvingen een brief waaruit blijkt dat de begrotingscommissie van de Nationale Plantentuin het plan heeft opgevat om de Plantentuin ook voor inwoners van Meise betalend te maken. Het zou niet de bedoeling zijn om iedere Meisenaar aan de ingang te laten betalen. De Plantentuin stelt voor om een jaarlijks hernieuwbare overeenkomst te sluiten met de Gemeente. Daarin zou bepaald worden dat de Gemeente Meise 1,2 EUR per inwoner per jaar zou betalen. Omgerekend gaat het hier dus om een kost van zo'n 22 200 EUR per jaar.Groen Meise is hier niet mee opgezet en vindt dat het gemeentebestuur dit aanbod niet mag aanvaarden. Het klopt dat de Plantentuin onze gemeente een zekere uitstraling geeft. Anderzijds dragen we er ook de lasten van. Denk maar aan het extra verkeer, parkeerproblemen, opruimen van vallende bladeren in de herfst, enzovoort.

Laat ook uw stem horen!

De toegang tot de Nationale Plantentuin moet gratis blijven voor de Meisenaren en de ingang Meise dorp moet open blijven!

Teken onze petitie en vraag ook aan anderen om ze te ondertekenen.