Monumenten en Patrimonium: update April 2012

26 Juni 2012

Monumenten en Patrimonium Met onverstoorbare inzet duwt schepen Dirk Snauwaert de monumenten- en patrimoniumdossiers vooruit!Sint-Martinuskerk van Meise

De kerk staat nu helemaal in stelling, waarmee de tweede en laatste fase van de restauratie is ingezet. In het voorbije halfjaar zijn er ingenieuze ingrepen uitgevoerd waardoor de ondergrond van de kerk gestabiliseerd is. De nieuwe steunberen maken trekspanners mogelijk over de zolder, waardoor de stalen trekkers binnenin de kerk verdwijnen. In het oostelijk halfdeel zijn alle goten vervangen, is het dak gedeeltelijk vernieuwd, zijn de voegen uitgeslepen en de gevels gereinigd. De steenrestauratie is volop bezig. Het bovengedeelte van het dak moet nog ontmost en bekeken worden. Het dak van de toren, zeker onder de galmgaten, zal volledig vervangen worden. In de loop van maart zal het glas in lood uitgenomen en verhuisd worden naar het atelier. Vrij onmiddellijk wordt de voorzetbeglazing geplaatst. Schepen Dirk Snauwaert volgt de werken op de voet en zorgt dat we stipt op schema blijven. Het overleg en de verstandhouding tussen de architect, de aannemer en de erfgoedconsulente, de professor-stabiliteit, de kerkraad en de gemeente is optimaal. Samen restaureren we de Sint-Martinuskerk. Geloof me, dat belooft!

Sint-Stefanuskerk van Oppem

Op 17 februari 2011 kregen we de restauratiepremie (60%). Vrij snel volgde de aanbesteding met vier offertes als gevolg. Na veel rekenen en vergelijken en na veel vriendelijk getrek van schepen Dirk Snauwaert gunde het schepencollege op 19 december 2011 de werken aan dezelfde aannemer die de kerk van Meise restaureert. Begin maart 2012 kregen we vanuit Brussel de definitieve goedkeuring van die gunning (939 730 euro). Al bij al heeft de papieren molen behoorlijk snel gedraaid en kunnen we nu in Oppem aan de slag. Op naar de startwerfvergadering?

Boskapel van Imde

De start van de restauratiewerken komt 'langzaam' dichterbij. In maart 2011 kregen we bij Ministerieel Besluit de Vlaamse subsidie, 534 284 euro (60%). Ondertussen is de hele aanbestedingsprocedure afgerond en zijn de werken gegund. Op 19 december keurde de Vlaamse Overheid de gunning definitief goed. We kunnen beginnen! Maandag 13 februari zaten we met iedereen samen aan tafel voor de startvergadering. De aannemer kan starten begin april. Maar omwille van de geplande erediensten in de Boskapel wordt de start van de werken met 5 maanden uitgesteld tot 6 augustus 2012!

Orgel van de Boskapel.

De specialist voor de opmaak van een restauratiedossier voor het orgel is gevonden en aangesteld (15 000 euro). In de komende weken start hij het onderzoek. Hij is ronduit enthousiast. Het orgel dateert uit het begin van de 18de eeuw, vermoedelijk 1702 of 1708 of mogelijks nog ouder. Het is in 1805 in de Boskapel geplaatst. Stijlelementen verwijzen naar de Goltfuss-school. Bovendien heeft het orgel de voorbije 200 jaar slechts kleine ingrepen ondergaan, waardoor het zeer authentiek is gebleven en bijgevolg uiterst zeldzaam. Je zou voor minder enthousiast zijn!

Gezien de werken aan de kapel 'pas' na het bouwverlof kunnen beginnen, hebben we ruim de tijd om het verwarmingsdossier te herbekijken in functie van het orgel.

Sint-Elooikapel op den Hasseltberg

In augustus 2011 werd een eerste volledig voorontwerp voor de restauratie van de Sint-Elooikapel ter plaatse grondig afgetoetst. Daaruit bleek dat er een bijkomende studie van het plafond en de spanten nodig was (3 572 euro). Uit dit onderzoek, eind november 2011, rezen er opnieuw vragen rond de stabiliteit van het dak. Om dit probleem snel en ten gronde uit te klaren vroegen we professor ir. Dionys Van Gemert, topspecialist, op inspectie op 22 februari 2012. Eénmaal zijn rapport met aanbevelingen is uitgeschreven, kunnen we in het voorjaar het hele dossier administratief afronden en naar de gemeenteraad brengen. Ook dit dossier schiet verrassend snel op! Fier en tevreden zal schepen Dirk Snauwaert een 8ste restauratiedossier (kunnen) inleiden bij de hogere overheid om subsidie te bekomen!

Pastorie van Meuzegem

De oude verkrotte pastorie is herrezen!

Dankzij de strikte timing werd nog voor de winter het hele dak volledig vernieuwd. De doodzieke gevel aan de straatkant is minutieus heropgemetst met mooie authentieke materialen. De gevels zijn gereinigd en aanzienlijk wat slechte stenen perfect vervangen. Alle voegen zijn uitgeslepen en stevig hervoegd. De historische ramen zijn zeer vakkundig gerestaureerd en worden met dubbel glas teruggeplaatst. Zo gauw het weer het toelaat wordt de hele pastorie gekaleid en kunnen de stellingen weg. De werf wordt dan netjes opgeruimd. Ondertussen kregen we op 27 december het Ministerieel Besluit met 251 301 euro Vlaamse subsidie (60%) voor de tweede fase, het interieur. De aanbesteding is volop in voorbereiding. Tegelijkertijd praten we met de kerkraad om het nieuw te bouwen gemeenschapszaaltje, aansluitend op de pastorie op elkaar af te stemmen. Ook hier verloopt de samenwerking tussen de architect, de aannemer en de gemeente buitengewoon goed!

            De renovatie van de Muziekakademie

De verbouwingswerken zijn in het najaar 2011 uiteindelijk gestart, maar helaas ook gestopt! Achteraan is de kelder van het nieuwbouwgedeelte wel uitgevoerd. Voor de verbouwing van de oude akademie zijn er echter grote stabiliteitsproblemen opgedoken. De drie voorziene grondboringen in het ontruimde gebouw gaven slechte resultaten. Nog vijf bijkomende en veel diepere sonderingen brachten de reële stabiliteitssituatie in kaart en deze is ronduit alarmerend. De ondergrond is zeer weinig draagkrachtig. Zowel de architect als de aannemer benadrukken met klem dat dit groot probleem onmogelijk vooraf kon ingeschat of onderzocht worden!

Met andere woorden, de geplande fundering van 2 meter diep voldoet allerminst. Ze moet vervangen worden door een "paalfundering" met 57 diepe boorpalen met daarop een volledig betonnen staalconstructie. Het peperdure dossier zonder subsidies ? 1 630 000 euro voor de ruwbouw ? zal nu nog zwaarder wegen! De meerkost zal 338 000 euro (+20%) bedragen.

Bijzonder jammer, maar waar. Het is de enige, technisch en financieel haalbare uitweg om de totale kost enigszins onder controle te houden. Het alternatief is dat de gemeente de werken stopzet en de architect en de aannemer uitbetaalt. Dan is het wachten op de goedkeuring van het RUP-Meise-centrum waarna er terug van nul kan worden begonnen met een nieuwbouw op dezelfde ondergrond. Dat zou het project drie tot vier jaar vertragen, met catastrofale gevolgen voor de muziekacademie maar vooral voor de gemeentekas. Voor Groen Meise is dat uiteraard geen optie.

De onverwacht hoge meerkost houdt in dat er fors bespaard moet worden in het budget (1 600 000 euro) voor de afwerking.

Hoogtewerker

Eindelijk is de hoogtewerker (60 000 euro) aangekocht. Al jaren sukkelt de gemeente met het onderhoud van haar patrimonium. Na de herfst raakten telkens weer vele dakgoten van hoge gebouwen, zoals kerken en kapellen, verstopt door bladerval. Het water liep dan over de muren met schade als gevolg. Werken met hoge ladders is onveilig en niet meer van deze tijd. Jaarlijks een hoogtewerker huren gebeurde niet, wegens veel te duur. Vijf jaar lang heeft schepen Dirk Snauwaert onophoudelijk aangedrongen en gezeurd om zelf een hoogtewerker aan te kopen en dat is nu gelukt! Hopelijk krijgen de daken nu jaarlijks een grondige opkuisbeurt. Opnieuw een stap vooruit!!!