Mobiliteitsenquête Vlaanderen - doe mee tot 29 mei!

07 April 2011

Als schepen van mobiliteit roep ik iedereen op om deel te nemen aan de mobiliteitsenquête Vlaanderen die op 29.03.2011 van start ging.  De Vlaamse overheid ontwerpt op dit ogenblik een nieuw mobiliteitsplan voor Vlaanderen. Mobiliteit is een zaak van iedereen. Dagelijks heb je met mobiliteitsproblemen te maken, als fietser, voetganger, automobilist of gebruiker van openbaar vervoer. Het is goed dat Vlaanderen hierover een enquête houdt want zo kan u uw stem laten horen over wat u prioritair vindt in het verkeer. Wat dient de overheid volgens u tegen 2020 en 2030 prioritair aan te pakken inzake files, milieuhinder en verkeersveiligheid?    Bent u tegen of voor de verbreding van de ring rond Brussel? Welke gevolgen brengt dit mee voor Meise (fijn stof, lawaai, meer of minder sluipverkeer? ). Wat met de mobiliteit rond de verschillende regionale bedrijventerreinen die de overheid wilt inplanten langs de A12? Dient volgens u de omgeving rond de school autovrij te zijn? Wilt u voorrang voor het openbaar vervoer? Meer busbanen? Dienen er fietsexpreswegen te komen als verbinding tussen steden?  Allemaal belangrijke aspecten niet enkel voor onze generatie maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Doe mee!

Mvg, Marie-Jeanne Thaelemans

Schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid  

http://www.mobiliteitsplanvlaanderen.be/