MEISE KLIMAATNEUTRAAL

25 Februari 2015

Met het ondertekenen van het burgemeestersconvenant op 25 juni 2014 heeft de gemeente Meise, onder impuls van onze groene provinciale gedeputeerde, een prioriteit gemaakt van het klimaatbeleid. Het gemeentebestuur neemt de verantwoordelijkheid op om - binnen de grenzen van haar bevoegdheden en mogelijkheden - bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. Daarom zal de gemeente tegen 2020 de CO2-uitstoot en het energieverbruik met minstens 20% verlagen, en het aandeel hernieuwbare energie met minstens 20% verhogen. Hiervoor zal de gemeente samenwerken met alle betrokken actoren: burgers, bedrijven, verenigingen,... Meise werkt nu aan een klimaatactieplan om dit engagement vanaf 2015 waar te maken. Voor Groen is het sensibiliseren en informeren van de Meisenaar een van de belangrijkste acties die de gemeente moet ondernemen. Alleen als iedereen een inspanning levert kan er iets veranderen. En die inspanningen kunnen klein zijn of groot: van de fiets nemen voor een korte afstand, kiezen voor producten uit de streek of minder vlees eten, tot het installeren van warmtepompen, zonneboilers of zonnepanelen. Vanzelfsprekend moet het gemeentebestuur het goede voorbeeld geven. Ze moet haar eigen gebouwen energiezuinig maken en verplaatsingen binnen de gemeente hoeven niet altijd met de auto te gebeuren. Voor eigen gebruik kan ook de gemeente fairtrade-producten aankopen of producten die dichtbij huis worden gemaakt. En Meise moet nadenken over lokale elektriciteitproductie en energieonafhankelijkheid door middel van zon, wind, grondwarmte of water. In tijden van bezuiniging is investeren in klimaatvriendelijke maatregelen de enige logische, economisch verstandige en duurzame keuze. Het is een goede zaak dat Meise het burgemeestersconvenant met de provincie Vlaams-Brabant heeft ondertekend. Het werk mag nu beginnen. De tijd dringt.