Meise kapt geboortebomen zonder vergunning in beschermd landschap

15 April 2015

Op vraag van een 'nieuwe industriële landbouwer' die sinds kort in Amelgem is komen wonen, heeft de gemeente nu al een zevental bomen laten verwijderen. Zonder kapvergunning en zonder de ouders van de geboortebomen hierover in te lichten. Er zijn in diezelfde bomenrij nog een aantal andere bomen  op onverklaarbare wijze verdwenen. bomengemeente

Het gaat om die de , onder impuls van onze ex-schepen leefmilieu Marie-Jeanne Thaelemans, in de lente van 2011 langs de Heirbaan (Oppem) plantte om het landschap in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. De Heirbaan maakt deel uit van het geklasseerd en beschermd waardevol landschap van Amelgem. Het gebied is ook zeer geliefd bij wandelaars en fietsers.

De gemeente deelde ons mee dat die bomen weg moesten omdat de landbouwer met zijn machines aan zijn akkers moet kunnen. Eigenaardig, want alle loswegen die er lagen om aan de akkers te kunnen, werden versmald en afgezet met draad. Bovendien is er nog een grote open plek voor het begin van de nieuwe bomenrij.

Het verwijderen van de zeven geboortebomen werd ? opnieuw: zonder kapvergunning  - uitgevoerd door de gemeentelijke groendienst in opdracht van de twee verantwoordelijke schepenen: Burgemeester Jos Emmerechts bevoegd voor landbouw en schepen Paul Van Doorslaer bevoegd voor leefmilieu.

Enkele buurtbewoners deden hun beklag bij de gemeente en hebben ons hierover ook ingelicht. 

Wij hebben dan ook niet nagelaten om Agentschap Natuur en Bos hierover aan te schrijven evenals Onroerend Erfgoed die het volgende liet weten:

 'De feiten zijn duidelijk in strijd met de wetgeving en het beschermingsbesluit.'

Hopelijk komt de gemeente tot beter inzicht en wordt het waardevolle en beschermd landschap gerespecteerd.