Meise dooft het licht

18 Oktober 2011

Reeds jaren geeft de gemeente Meise opdracht aan de netbeheer om, niet alleen bij deze activiteit maar ook voor Earth Hour in het voorjaar, de klemtoonverlichting van een aantal monumenten te doven van vrijdagochtend tot maandag. Dit jaar werd andermaal de klemtoonverlichting van de kerk in het centrum van Meise, Wolvertem en Sint Brixius Rode gedimd gedurende 3 opeenvolgende nachten rond 15 oktober, zegt milieuschepen Marie-Jeanne Thaelemans. Hiermee werd symbolisch de aandacht gevestigd op de problemen van lichthinder voor flora en fauna doordat het bioritme van planten en dieren sterk lijdt onder de wereldwijde overdaad aan te veel, verkeerde en vaak onnodige buitenverlichting. Op deze wijze heeft Meise gevolg gegeven aan de oproep van de Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder van de VVS en liet zij de inwoners even proeven van de rust en gezelligheid in een donkere nacht. Ook dit jaar sloeg de Nacht de handen in elkaar met de Week van het Bos. En Meise staat niet alleen: Deze campagne roept alle gemeenten op om eerst en vooral zoveel mogelijk openbare verlichting te doven op een avond. Het kan vaak met minder zonder dat de veiligheid er onder lijdt. Even vaak wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. In dezelfde optiek maar ook in het kader van energiebesparing zal de gemeente in de toekomst, bij het vervangen van bestaande en dimensioneren van nieuwe verlichting, steeds onderzoeken of een dimbaar alternatief voor de voorgestelde verlichting voor openbaar domein wenselijk is. Het is immers niet steeds nodig de volledige nacht de verlichting op volle kracht te laten stralen. Dat komt niet enkel de gemeentelijke energiefactuur, mar ook de mens en het milieu ten goede.