Meer geluidsschermen langs A12 in Meise

10 Januari 2012

Update 15/06: Dinsdag 12.06.2012 volgde onze schepen van leefmilieu en mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans het overleg met Wegen Vlaams Brabant en  de aannemer van de geluidschermen die zullen geplaatst worden ter hoogte van Meise-centrum en de overzijde. Eindelijk gaat fase 3 en 4 van de geluidschermen op het grondgebied van Meise van start, dit om de omwonenden van de A12 te beschermen tegen het geluidsoverlast van de A12. Op zaterdag  23 juni  zullen de wegmarkeringen worden aangebracht om de werken voor de arbeiders in alle veiligheid te laten door gaan. Ee n week later zullen de werken effectief van start gaan al het de Een rijstrook zal in beslag genomen worden voor de werken.  De werken starten richting Brussel. In augustus en  september zal telkens voor 1 dag de uitrit nr . 3 ter hoogte van de Vilvoordsesteenweg afgesloten worden tussen 06:00 en 15: 00. De juiste datum kon nog niet worden meegedeeld, dit is afankelijk van het verloop van de werken.    De werken gaan door tijdens het bouwverlof en eindigen in oktober.

Onze schepen van leefmilieu dringt aan om het scherm afwisselend   maximaal te laten begroeien met klimop, bosrank, kamperfolie, wilde wingerd, hop en bruidsluier zodat het binnen enkele jaren een bloeiende scherm is.

-----------------------------------------------------------------

Na de plaatsing van geluidsschermen langs de A12 aan De Nekker en Hoogstraat-Driesstraat-Wilgenlaan start het Agentschap Wegen en Verkeer met een derde en vierde fase, dichter bij Brussel. De start van de werken is voorzien voor de lente 2012.

'Om de woongebieden langs de A12 leefbaar te houden in Meise worden bijkomende geluidsabsorberende schermen geplaatst tussen kilometerpalen 5,1 en 6,35 richting Brussel, vanaf de Zonnelaan tot iets voorbij de Koningin Astridlaan', zegt schepen van Leefmilieu Marie-Jeanne Thaelemans (Groen!). 'Richting Antwerpen worden ze bijgeplaatst vanaf kilometerpaal 4,6 tot 6,2, kortom vanaf de onlangs geplaatste schermen aan de Nekker tot aan de afrit Wolvertem.'

Vijf tot zeven meter hoog

 'De gemeente Meise betaalt voor de plaatsing van de schermen 21procent van de totale kostprijs. De raming bedraagt ongeveer 1.350.000 euro voor het gemeentelijk aandeel. Het overige deel wordt betaald door het Vlaams Gewest. De geluidsabsorberende panelen aan het Drytorenpark worden gefinancierd door Baron Van Gysel die eigenaar is van het park. Die schermen zullen zo'n 210.000euro kosten. 'De schermen zullen een hoogte hebben tussen vijf en zeven meter al naargelang de hoogte van de woningen. Langs de Tronkstraat bijvoorbeeld zullen ze zeven meter hoog zijn. Op de schermen zullen klimplanten groeien.'

Groene beton

'Deze geluidsschermen zijn wel van een iets andere soort. We opteren voor groene beton zoals de schermen langs de E40 in Ternat. De werkzaamheden zouden starten tegen 1april volgend jaar.' 'In de woonbuurten die door de bijkomende geluidsschermen worden beschermd, wordt nu tussen de 74 en 80decibel lawaaihinder afkomstig van de A12 gemeten. Omdat het verkeer steeds drukker wordt, zijn maatregelen nodig. Meise wordt doormidden gesneden door de A12 en we willen de wijken ernaast leefbaar houden.'

'De gemeente blijft ook aandringen op geluidsschermen voor andere woonbuurten langs de A12 waar geluidshinder is. Het gaat onder meer om de Papenboskant en Westrode', besluit Marie-Jeanne Thaelemans.

NB: De geluidschermen vooroorzaken geen extra geluidshinder, wat men ook mag beweren, dit is niet mogelijk, gezien het in Meise gaat om geluidsabsorberende schermen.