Koesterburenpad feestelijk ingehuldigd

25 April 2012

Meise heeft er een nieuwe trage wegverbinding bij! Op 22 april 2012 is het "Koesterburenpad" feestelijk ingehuldigd. Het Koesterburenpad, gelegen tussen de Potaardestraat en de Schriek­straat, betekent meteen ook een nieuw wandelpad voor het Na­tuurgebied Birrebeekvallei met de aanleg van een nieuwe voet­gangersbrug over de Birrebeek.Schepen van Leefmilieu Marie-Jeanne Thaelemans verduidelijkt: "Het project is een samenwerking tussen de gemeente Meise, Natuurpunt Meise en met medewerking van het ijsfabriek Strombeek nv, de provincie Vlaams-Brabant, Chiro Eversheim, Pro Natura en Regionaal Landschap Groene Corridor.

Het Koesterburenpad zal voor de Meisenaars het verhaal van de koestersoorten wat tastbaarder maken. Koestersoorten zijn planten- en diersoorten die het verdienen om gekoesterd te wor­den en waarvoor acties wenselijk zijn om de lokale populatie te laten toenemen of minstens te behouden, bijvoorbeeld door aanleg van gepaste biotopen en door beschermingsmaatregelen.

Het wandelpad loopt langs verschillende biotopen en geeft zo een staalkaart van wat natuur in Meise allemaal betekent. De acht koestersoorten van Meise vinden langs het pad elk hun plek. Het zijn de eenbes, adderwortel, watersnip, gekraagde roodstaart, huiszwaluw, boerenzwaluw, anemonenbekerzwam en sleedoornpage. Wist je trouwens dat educatieve en ecologische acties en initia­tieven van burgers en verenigingen ten behoeve van deze soor­ten door de gemeente extra gesubsidieerd worden?"

Het Koesterburenpad is een mooie en tegelijkertijd educatieve wandeling die menig Meisenaar, maar ook mensen van buiten Meise, zal bekoren.