Klimaattoer houdt halt in Meise

01 December 2010

Groen! voerde vandaag actie in Meise. We staan aan de vooravond van de VN-klimaatconferentie in Cancùn en Groen! breekt een lans voor een ambitieuzer klimaatbeleid op alle beleidsniveaus. Groen!-kamerlid Kristof Calvo zal deelnemen aan de top in Mexico. Op markten en pleinen, aan stations en bij studenten vraagt hij nu meer aandacht voor het klimaat. Daarom doet hij  een klimaattoer met een groene mobiel. Groen! heeft een klimaatmagazine met de groene prioriteiten voor Cancùn, het groene klimaatplan en de klimaatrealisaties van Groen! op het lokale niveau. Op de toer stelt Groen! dit magazine voor. Voor Groen! is het klimaat overal. Iedereen moet zijn steentje bijdragen.Calvo legt uit waarom: "

Na de teleurstelling van Kopenhagen is het echt nodig om de straat op te trekken en mensen te tonen dat ook zij een steentje kunnen bijdragen door overheden aan te sporen eindelijk werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Ter inspiratie bevat het klimaatmagazine tal van concrete klimaatrealisaties van groene burgemeesters en schepenen die dagelijks bewijzen dat een stevig klimaatbeleid loont."

Vandaag 30 november hield de mobiel ook halt in Meise. Ook in Meise is Groen! actief bezig met klimaatbeleid. In die mate dat Meise geselecteerd werd voor het klimaatmagazine als één van de 10 voorbeelden van goed lokaal klimaatbeleid. In Meise is er een totaal aanpak van het lokale klimaatbeleid. Dit betekent heel wat. "We organiseren acties en geven subsidies, maar we geven als gemeente ook zelf het voorbeeld.", stelt Groen!-schepen van leefmilieu Marie-Jeanne Thaelemans hierover.

De passanten werden actief aangesproken. Voorbijgangers kregen de kans zich kandidaat te stellen voor de vacature van klimaatminister mèt ambitie. De federale klimaatminister Paul Magnette en de Vlaamse klimaatminister Joke Schauvliege schieten hier namelijk te kort.

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum verduidelijkt: "De regering Peeters mist klimaatambitie en maakt voortdurend keuzes die niet verzoenbaar zijn met een ambitieuze strijd tegen de klimaatopwarming. Resultaat is dat Vlaanderen de trein van de schone technologie volop aan het missen is."

Naast Kristof Calvo en Hermes Sanctorum waren ook de groene schepenen Marie-Jeanne Thaelemans, Dirk Snauwaert en Joos Vereertbrugghen en de andere mandatarissen aanwezig. Zij werden versterkt door de Groen!-leden.

Info: Marie-Jeanne Thaelemans ? 0499 98 34 22

Lees meer over het energiebeleid van schepen Thaelemans om het rationeel energiegebruik bij de inwoners van Meise stimuleren en het gebruik van alternatieve energie aan te moedigen