Kjell Wouters over zijn stage in Senegal

26 Juni 2012

(Kjell Wouters) Plukt men binnenkort de vruchten van ontwikkelingssamenwerking... in uw winkel ?  Ontwikkelingssamenwerking is in de laatste decennia veeleer geëvolueerd tot Internationale Samenwerking tussen het Westen en de Derde Wereld. De oorzaak hiervan is dat er steeds meer organisaties, zowel gouvernementele als niet-gouvernementele, de wereld van de ontwikkelingssamenwerking betreden. Maar tegenwoordig betreden ook steeds meer bedrijven, ziekenhuizen en scholen met elk hun eigen projecten de markt van de ontwikkelingssamenwerking. De burger wordt aan de hand van cijfermateriaal en specifieke, al dan niet gruwelijke foto's aangezet om giften te doen en bepaalde projecten te steunen. Maar blijvende structurele hulp bieden is zeker even belangrijk.

 Raar maar waar, op termijn werpt ontwikkelingssamenwerking ook voor ons vruchten af. Een voorbeeld: in het zuiden van Senegal is de banaan één van de belangrijkste inkomsten voor de boeren op het platteland. De organisatie APROVAG is een vereniging van bananenboeren, die als doel heeft het inkomen van de Senegalese bananenboeren te verbeteren. Om deze doelstelling te behalen is er nood aan een aantal verwerkingseenheden voor de productie en de verpakking van bananen, zodat deze achteraf zowel naar de hoofdstad, als naar het buitenland kunnen worden geëxporteerd. De organisatie heeft verschillende partnerorganisaties, waaronder een organisatie in België, die haar helpen haar doelstelling te realiseren. In dit geval is de samenwerking tussen APROVAG en haar Belgische partner niet georiënteerd op de financiële kant van de zaak. Indien in de toekomst deze verwerkingseenheden kunnen gerealiseerd worden, kunnen deze bananen vanuit Senegal grootschaliger geëxporteerd worden naar Europa aan lagere transportkosten en hogere inkomsten voor de bananenboeren. Een klein voorbeeldje waarbij er wordt aangetoond dat de consument ook baat heeft bij een goede werking van de ontwikkelingssamenwerking.

Duurzaam consumeren houdt veel meer in dan kijken naar de gevolgen voor het milieu. We moeten ook met z'n allen bewust kijken naar de impact op mensenlevens.  Kijk bijvoorbeeld naar kinderarbeid in textielindustrie, de positieve impact van fair trade, ? Wij stellen voor om met de gemeente een langetermijnssamenwerking op te starten met een 'zustergemeente' in een ontwikkelingsgebied! Op die manier kunnen de realisaties en de evolutie van giften van dichtbij worden opgevolgd. We nodigen andere verenigingen uit om daarover met ons van gedachte te wisselen.

Intervieuw met Inne , een collega ter plaatsen:

http://www.tvoost.be/nl/2012-06-27/inne-liep-stage-in-senegal/#.T-tXMqGzeI8.facebook