Hilde Mertens vervangt Leticia Sere in de gemeenteraad

29 April 2016

? ? ? ? Leticia Sere, die zoals afgesproken vorig jaar Joos Vereertbrugghen opvolgde als gemeenteraadslid, heeft sinds kort een nieuwe job die onverenigbaar is met een politiek mandaat.  Daarom heeft Hilde Mertens sinds de gemeenteraad van 12 april de fakkel overgenomen. Zij zal dus vooral de dossiers cultuur, ruimteliijke ordening, inspraak en informatie, communicatie, cultuur, toerisme en middenstand opvolgen.

We willen Leticia bedanken voor haar inzet de voorbije jaren. Ze heeft heel wat zaken op zich genomen, zoals layouten van krantjes, de website en Facebookpagina mee onderhouden, activiteiten in mekaar boksen en ga zo maar door. Door haar enthousiasme heeft ze heel wat dingen in gang gezet waar we kunnen op verder bouwen. Ze verdwijnt uiteraard niet helemaal uit beeld maar zal nog verder achter de schermen betrokken blijven.