Herinrichting Stationsstraat Wolvertem

15 November 2010

Een dertigtal bewoners uit de Stationsstraat reageerden zaterdag 6 november tegen de kritiek vanuit de middenstand en politieke hoek op de nieuwe inrichting van de straat. 'Wij zijn net wél tevreden', klinkt het. 'Het is hier dus niet allemaal kommer en kwel, wel integendeel', zeggen bewoners Lien Pierard en Cedric De Ridder die namens een dertigtal bewoners spreken.'De Stationsstraat maakte decennia lang deel uit van een moeilijk politiek dossier, waarvoor ondanks talloze dure mobiliteitsstudies nooit een oplossing uit de bus kwam. Het dossier werd uit handen van de lokale politiek genomen door de overdracht van de provinciale wegen naar het Vlaams Gewest in 2008. In de verschillende mobiliteitsstudies was het éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat als uitgangspunt genomen, voornamelijk omwille van de beperkte straatbreedte.

Ook het Vlaams Gewest steunde dit principe en in het kader van de herinrichting van het Rondpunt Mankevos werd uiteindelijk de knoop doorgehakt om in de Stationsstraat éénrichtingsverkeer in te voeren. Het logische gevolg van het omdopen van de Stationsstraat tot een éénrichtingsstraat was dan ook het beperkt herinrichten van de straat zelf.

Nu er eindelijk knopen zijn doorgehakt, rijst er heel wat kritiek uit de hoek van een aantal lokale handelaars. Als inwoners van de Stationsstraat en als voorvechters van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze gemeente, hebben wij begrip voor de handelaars die te lijden hebben gehad onder de wegenwerkzaamheden in het centrum van Wolvertem, maar we zijn er ook van van overtuigd dat de verhoogde verkeersveiligheid en leefbaarheid iedereen ten goede komt: zowel de inwoners als de bezoekers van de Stationsstraat. Het verkeer rijdt nu veel trager, en je kan eindelijk met een gerust hart op het voetpad wandelen en veilig fietsen. Het is hier ook veel aangenamer en rustiger vertoeven in de straat.

Wij roepen de lokale handelaars dan ook op deze verbeterde verkeersveiligheid van Wolvertem-centrum als troef te verkopen in plaats van de uitgevoerde veranderingen als iets negatiefs voor te stellen. Hun eigen negatieve berichtgeving en klaagzang schrikt potentiële bezoekers en klanten immers af. Wolvertem-centrum is steeds een goede plaats geweest om zaken te doen en de verbeterde verkeersveiligheid is een zegen, geen vloek', stellen Lien en Cedric namens een dertigtal bewoners.