Help ons Meise leefbaar houden: dien een bezwaarschrift in tegen parking C

31 December 2016

De gemeente Grimbergen moet binnenkort beslissen of ze een milieuvergunning en een bouwaanvraag afleveren voor de bouw van het megalomane project Parking C aan de Heyzel. Groen is tegen de bouw van dit project en bekijkt het dossier vanuit verschillende standpunten. Mobiliteit, gezondheid en milieu Groen beoordeelt dit dossier vooral vanuit het standpunt van de leefbaarheid van de omgeving, de gezondheid van de bewoners en de keuze voor een duurzame mobiliteit. De focus ligt nu al te veel op het snel-snel realiseren van een nieuw stadion en niet op een geïntegreerd plan voor de toegang ervan en voor de leefbaarheid van de omgeving. Groen Grimbergen stelt zich kritisch op tegenover beide vergunningen. De voorstellen moeten passen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Grimbergen (GRS) en het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (GRUP VSGB). Ze moeten ook getoetst worden aan het eisenpakket over Parking C dat op 14 mei 2014 door de Grimbergse gemeenteraad goedgekeurd werd.

Eenzijdig opgedrongen door Brussel

De stad Brussel stelt met haar plannen eenzijdig een dictaat aan de Noordrand. Brussel zet de bewoners van de Noordrand voor schut en dwingt hen in deze niet-gevraagde en ongezonde situatie van toenemende verkeersproblemen en stilstand. De stad Brussel moet het plan opbergen en haar huiswerk opnieuw maken in samenspraak met de buurtgemeenten en het Vlaams Gewest.

Voetbal is tof, de inhoud van het project onrealistisch

Voetbal is er op de Heizel in het Koning Boudewijnstadion altijd al geweest. Dat is best OK. Het is niet meer dan logisch dat net als in andere landen ook België over een nationaal stadion beschikt. Wat nu voorligt is andere koek: tot 50 matchen per jaar. De toegang tot het stadion op parking C is nu al problematisch, zeker in combinatie met alle beurzen. Daar bovenop komen nog een winkelcentrum, een innovatiecampus, ?.

Wat kunnen wij doen?

Ook wij, inwoners van Meise, gaan de nabijheid van Parking C voelen. Ook wij gaan niet gespaard blijven van het vele extra fijn stof, de verkeershinder, het lawaai, de impact op onze natuurgebieden, ... Daarom roepen we jullie allemaal op om bij de gemeente Grimbergen een bezwaarschrift in te dienen. Er lopen 2 inspraakprocedures: 

  • tot 20/1 kan je een bezwaar indienen tegen de bouwaanvraag die behandeld moet worden door de gemeente Grimbergen. Het is het schepencollege dat advies zal moeten uitbrengen over die aanvraag en daarbij ook kennis zal nemen van de bezwaarschriften. 
  • tot 14/1 middernacht kan je bezwaar indienen tegen de aanvraag voor milieuvergunning. De milieuvergunning wordt behandeld door de deputatie.
     

Beide bezwaren dien je in bij  "het college van burgemeester en schepenen" op het gemeentehuis. ?In bijlage vind je van elk van de bezwaarschriften een voorbeeld dat als inspiratie kan dienen. Je kunt het downloaden, aanvullen met je gegevens (naam en adres) en met je eigen argumenten. Het is best dat je de tekst zelf nog een beetje wijzigt. Het is niet de bedoeling dat we allemaal hetzelfde bezwaarschrift indienen.

Daarna bezorg je het bezwaarschrift voor de deadline aan de gemeente Grimbergen.

Dat kan via de post, of je kan het bij één van de gemeenteraadsleden in de bus steken. Wij zorgen ervoor dat het tijdig bij de gemeente Grimbergen wordt bezorgd.

Onze adressen:

Hilde Mertens
?Conrad Adenauerlaan 12
1860 Meise

Thomas Goethals
Kraaienbroeklaan 1A
1860 Meise

?Marie-Jeanne Thaelemans
?Jozef Cardijnlaan 78  
1860 Meise

?Marleen Bovijn
Landbeekstraat 10
?1860 Meise

?Hartelijk dank voor jullie medewerking!

In bijlage geven we ter info nog de powerpoint mee die op de infoavond van 20/12 in Grimbergen werd getoond.

 

BIJLAGEN:
eurostadion_en_neo.pdf