Groen!Actie in Meise - A12-Westrode

19 Juni 2010

De Vlaamse regering maakt steevast de verkeerde keuzes in de lopende herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Een voorbeeld van die verkeerde keuzes is de geplande industriezone in Meise-Westrode. De zone is enkel bereikbaar via de A12 autoweg, terwijl een kilometer verderop het Zeekanaal Schelde-Brussel loopt. Zeker omdat in Westrode een zone voor transport, distributie en logistiek (TDL) moet komen met een continue aan- en afvoer van vrachtverkeer, is dat een gemiste kans.In 2008 berekende toenmalig Vlaams parlementslid Eloi Glorieux (Groen!) aan de hand van gegevens uit het Milieu-effectenrapport dat dit dagelijks zal leiden tot 10 tot 15 kilometer extra file tijdens de spits. Vermoedelijk is dat zelfs een onderschatting: in de nabije omgeving worden binnenkort nog twee vergelijkbare zones ontwikkeld (Willebroek en Londerzeel). Dat hierdoor de A12 aan de voordeur van Brussel compleet zal dichtslibben is duidelijk. Eigenlijk kan een dergelijke TDL-zone zelfs niet in Meise. Meise ligt in het buitengebied, in de groene Brusselse rand, tussen Mechelen en de hoofdstad. Door enkele aanpassingen in het nieuwe RSV doet men aan ruimtelijk beleid à la carte. Naast bestaande specifieke economische knooppunten (Londerzeel), worden nu ook bijzondere economische knooppunten voorzien (Meise). En door deze juridische spitsvondigheid wordt de Raad van State nestjes buiten spel gezet want die had de plannen eerder vernietigd net omdat Meise gelegen is in het buitengebied..Vlaanderen heeft behoefte aan een duurzame bescherming van zijn schaarse open ruimte en Brussel heeft behoefte aan een groene rand. Nog meer open ruimte schrappen ten voordele van industriegrond is geen optie. Er is op dit moment in Vlaams Brabant nog 1.148 ha aan industrieterreinen die niet gebruikt wordt, in heel Vlaanderen ligt zelfs meer dan 12.000 ha industrieterreinen er onaangeroerd bij. Meer dan 2.500 bedrijfspanden, waarvan 360 in Vlaams-Brabant staan leeg.Groen! eist dat de Vlaamse regering de vervuilde industriegronden versneld saneert en op de bestaande industrieterreinen de leegstand prioritair invult. Daarnaast vraagt Groen! om op de bestaande industrieterreinen tot verdichting te komen, want ook daar blijft veel grond ongebruikt. Ten slotte wil Groen! meer inzetten op innovatie en groene industrie dan op transit en doorgaand vrachtvervoer.meer info:www.groen.be