Groen speelpark in Meise officieel geopend

20 Maart 2012

Voortaan kunnen kinderen uit Meise zich uitleven in een groene speelplek die bewust niet is ingericht als een traditionele speeltuin met typische speeltuigen. De Grote Wyver ligt op de grens van een tuinwijk en agrarisch gebied en is zo aangelegd dat de fantasie en creativiteit van de kinderen optimaal wordt aangewakkerd. Zondag 18 maart is dit opmerkelijke project officieel ingehuldigd. Schepen van Leefmilieu Marie-Jeanne Thaelemans lichtte het project toe."Aan de basis van dit project liggen twee vaststellingen: enerzijds is er de behoefte van jongeren en in het bijzonder jeugdverenigingen om te kunnen beschikken over een ruimte waar ze nog vrij kunnen spelen, anderzijds hebben we vastgesteld dat bossen en houtkanten zwaar in de verdrukking staan omdat ze te lijden hebben onder de veelvuldig gebruik. De holle weg bij de vijf wegskes is hiervan een mooi voorbeeld.

De bedoeling van deze groene speelruimte is de burger terug meer waardering te laten krijgen voor de natuur, het betreden van bossen te sturen en de beboste oppervlakte te laten toenemen.

De ligging is niet toevallig: Grote Wyver bevindt zich op de grens tussen het bebouwde en het onbebouwde gedeelte op nagenoeg wandelafstand van het centrum Van Meise en dus ook van de jeugdverenigingen.

Belangrijke aandachtspunten bij de inrichting van de speelruimte zijn de veiligheid en het vermijden van overlast.

Met het oog op de veiligheid is nagenoeg het ganse terrein omgeven door een afsluiting zodat de begeleiders rustig kunnen genieten op een bank terwijl de kinderen onder toezicht vrij spelen.

Inzake overlast werd nauw samengewerkt met de eigenaars van de meest nabijgelegen private tuin. De openbare eigendom werd met een serieuze houtwal begrensd. Die is beplant zodat die kan uitgroeien tot een dichte visuele en geluidsbuffer. Overigens, ook bij de inrichting van het terrein werd hier mee rekening gehouden, want de meest intensieve speelzones bevinden zich aan de andere kant, terwijl naar de bebouwing toe vooral bufferende elementen zijn aangebracht.

De groene speelruimte Grote Wyver is geen speelbos of speelzone in een bos. Het is evenmin een speelterrein dat vol staat met speeltuigen.Het is een groene speelplek die spelvriendelijk en avontuurlijk werd ingericht, die de fantasie en creativiteit aanwakkert en speelprikkels en uitdagingen biedt.

Er werd getracht op de beperkte oppervlakte die ter beschikking stond, een verscheidenheid aan speelruimtes aan te bieden.Er is een boszone met hoogstammige zomereik welke centraler overgaat in een speelboszone. De bomen zullen hier een hakhoutbeheer krijgen en aldus aantrekkelijk worden voor bosspelletjes, kampen enzovoort.

Op het terrein wordt trouwens hout ter beschikking gesteld van de gebruikers.

Over enkele jaren zullen de gebruikers ook kunnen genieten van de hoogstamboomgaard met streekeigen variëteiten.

Tussen de boszone en het bufferbekken bevindt zich de heuveltjeszone met struiken zonder doornen. De heuveltjes zijn laag, met vlotte overgangen zodat ze voor alle leeftijden ideaal zijn voor spelletjes, verstoppertje enz.

Het bufferbekken maakt er eigenlijk geen deel van uit. Dit is een functionele waterbuffer van Aquafin die wateroverlast in Meise-centrum moet trachten te vermijden. De poel is er meer voor amfibieën en waterdiertjes dan voor bezoekers. Vandaar ook de begrenzing met een takkenwal. Uiteraard mag en kan deze poel bezocht worden, maar dan vanuit ecologisch oogpunt en niet om te spelen.

Het kwel- en brongebied is een andere kwetsbare zone waarvoor we respect vragen.

Spelen kan wel volop ter hoogte van de houten voorwerpen, op de helling en in de grasveldzone. Dit terrein zal ook het meest frequent gemaaid worden zodat het geschikt is voor onder andere balspelen. Meer naar de randen is het beheer en dus gebruik extensiever.

De inkomzone tenslotte is uitgerust met enkele solitaire bomen, een zitbank, fietsenstalling en informatieborden.

De groene speelruimte Grote Wyver is er voor de inwoners van Meise, in het bijzonder de jeugd, maar wij vragen wel het nodige respect. Wij verwachten dat groepen jongeren steeds begeleid worden en dat er steeds toezicht bij is. Respect voor de omgeving en het hinderaspect moeten onze permanente aandacht genieten.

Wandelaars, rustzoekers en dergelijke zijn zeer welkom, honden zijn dit echter niet.

We hebben getracht een gezonde speelruimte te creëren, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, maar wensen ook geen hondenpoep.Ook de openingsuren moeten worden gerespecteerd. Het is niet de bedoeling om hier te kamperen, laat staan te barbecueën of dergelijke. De vuilbakjes staan er om gebruikt te worden.

Het project Grote Wyver is gegroeid in 2007 met de gesubsidieerde aankoop van een eerste perceel, enkele jaren later gevolgd door een tweede.

De inrichting ervan is een complex kluwen van administratieve rompslomp gebleken, maar het resultaat overtreft onze stoutste verwachtingen: Meise heeft nu een ecologische, groene speelruimte waar we terecht trots op mogen zijn en dat als voorbeeld kan dienen voor andere gemeentes."