Groen Meise wil 1 veggiemaaltijd per week op de gemeentelijke basisscholen

20 Mei 2015

Op de gemeenteraad van 12.05.2015 stond de aanbesteding voor warme maaltijden voor 4 gemeentelijke basisscholen voor het schooljaar 2015-2016 op de agenda. In de beschrijving van de aanbesteding werd niet over een vegetarische maaltijd gesproken. Meiseijvert

Groen al langer voor een wekelijkse veggiedag op onze gemeentelijke basisscholen. Groen gemeenteraadslid Marie-Jeanne Thaelemans diende dan ook een amendement in en vroeg om eenmaal per week een veggiedag in te voeren. Groen Meise vraagt ook om bij het bereiden van de vegetarische maaltijden iets meer creativiteit aan de dag te leggen dan pasta met tomatensaus

Het amendement werd weggestemd door Open VLD en CD&v. De schepen van volksgezondheid stelde daarop voor om eenmaal per maand een veggiedag in te voeren. CD&V, Open VLD en NVA stemden voor dit voorstel en Spa onthield zich. Groen stemde tegen. Niet omdat we tegen één veggiedag per maand zijn. Wel omdat één veggiemaaltijd per maand voor ons lang niet ver genoeg gaat.

Waarom willen wij één veggiedag per week?

Een vegetarische maaltijd is niet enkel goed voor je gezondheid. Ook voor het klimaat is een vegetarische maaltijd belangrijk en dus ook voor de wereld van morgen en de leefbaarheid ervan.

Veeteelt heeft een enorme impact op de opwarming van de aarde. Naast C02 zijn er nog andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, die een nog veel groter broeikaseffect hebben dan C02. Methaan wordt massaal uitgestoten uit de maag- en darmgassen, de boeren en winden dus, van herkauwers als koeien, geiten en schapen. Lachgas ontsnapt dan weer uit dierlijk mest. Bovendien wordt voor veeteelt veel bos gekapt. Bossen zetten C02 om in zuurstof, en minder bossen betekent dus meer CO2.
Meer info hierover vind je op www.evavzw.be

Onze gemeente heeft het burgemeestercharter ondertekend voor een klimaatneutrale gemeente. Het invoeren van een veggiedag zou een grote stap in de goede richting zijn!