Groen Meise stapt uit kartel Samen Anders

20 September 2022

Groen Meise stapt uit kartel Samen Anders

Wij vernamen dat Samen Anders raadslid Karine Métens uit de Samen Anders-fractie zet. Het nodige aantal raadsleden van Samen Anders ondertekende hiervoor een document en diende het in bij de algemeen directeur van de gemeente. Fractieleider van Samen Anders Thomas Goethals was hiervan niet op de hoogte en is het oneens met de stappen die de 3 andere raadsleden genomen hebben. Hij verlaat de fractie van Samen Anders. Groen Meise-voorzitter Karine Métens en Thomas Goethals zullen de standpunten van Groen in Meise verdedigen en zullen de stem van de Groene kiezers vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Gezien de vertrouwensbreuk met de mandatarissen die het document indienden, ziet Groen zich genoodzaakt om uit het kartel Samen Anders te stappen. Ondanks alles kijken we trots terug op wat we samen in en met het kartel Samen Anders verwezenlijkt hebben.