Groen Meise: In't kort (2007-2018)

22 September 2012

  Groen MEISE : Niet Links, Niet Rechts, Maar Vooruit!In 2006 maakte GROEN beloftes en die zijn we grotendeels nagekomen. Concrete realisaties, geen loze beloftes. De resultaten zijn duidelijk: er is een andere en betere politiek gevoerd in Meise dankzij GROEN, dankzij haar drie schepenen en de groep. Wij willen verder op de ingeslagen weg.  Geef ons daarom uw steun en stem voor Groen op 14 oktober. GROEN: een zekerheid voor een eerlijk bestuur.

 2007 ? 2010: Ons verleden

 Na de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen van 2006 (15,2% voor GROEN), konden we dankzij onze kiezers aan het werk om onze beloftes waar te maken, met als motto: werken voor het algemeen belang van onze medeburgers. Alle Meisenaren hebben onze "realisatiekaart" in de bus gekregen. Hierin vindt u het bewijs dat onze hardwerkende schepenen heel wat in de positieve zin hebben kunnen realiseren. Geluidsschermen beloofd en uitgevoerd! Fietspaden beloofd en uitgevoerd! Het groene karakter van Meise bewaren door o.a. steun aan Natuurpunt: uitgevoerd! Restauraties aan beschermde gebouwen: uitgevoerd! Te veel om op te noemen. Geen algemene beloftes maar concrete realisaties door GROEN.  We deden het "ANDERS" om iedereen zich "THUIS" te laten voelen in onze mooie gemeente. Bedankt Marie-Jeanne Thaelemans, Dirk Snauwaert en Joos Vereertbrugghen, schepenen, voor jullie inzet.

  2012: Ons Heden

 Hebben we al onze beloftes kunnen uitvoeren? Neen, spijtig genoeg niet. Waarom? We waren slechts met 3 verkozenenen op 25 (= 12%); in de meerderheid zaten we met 3 op 14 (= 21 %). Dan kun je niet alles, want in een democratie is het geven en nemen.

De eerste 4 jaren verliepen vlot met onze coalitiepartner CD&V/NVA.  De laatste jaren waren (veel) moeilijker. Beloofde RUP's werden geheel of gedeeltelijk tegengehouden. Eigenbelang of vriendjespolitiek van onze coalitiepartner? Dieptepunt was het wegstemmen van de vroeger goedgekeurde subsidies voor zonnepanelen . Hier een tegencoalitie van CD&V, NVA, Open-VLD en Vlaams Belang. Weg milieuzorg. De Meisenaren zullen u dankbaar zijn. De reden voor de tegenstem? Besparingen. Eigenaardig: enkele maanden later werd op een drafje, ondanks onze waarschuwingen voor de financiële gevolgen, een sporthal van minstens 1,5 miljoen euro goedgekeurd. Maar dan klagen over de gemeentefinanciën is toch niet echt een eerlijke politiek.

 2013-2018: Onze toekomst

 Een stem voor GROEN was een vruchtbare stem en we beloven dat het weer een vruchtbare stem wordt. Net als in 2006 hebben we vele CONCRETE plannen die we, met uw steun, willen uitvoeren .Geen vage beloftes, maar weer "DENKEN, DURVEN en DOEN" zoals de vorige jaren.

  • energieverbruik van de openbare gebouwen sterk reduceren
  • sociale  en betaalbare woningen dank zij toekomstige RUP's
  • Nieuwe school in Westrode
  • Overdekte petanquevelden voor senioren en openbare toiletten en fitnesstoestellen
  • Chirolokaal Eversem vernieuwen
  • Bestendigen van ons bloeiend cultuurleven
  • Fietspaden in o.a. K. Sterckxlaan, Temsesteenweg en Nieuwelaan
  • Een leefbaar gezellig en verkeersluw Wolvertem-centrum
  • Modern informatie e-loket
  • GEEN bedrijventerrein in Westrode als het van GROEN afhangt

Nogmaals, GEEN algemeenheden, maar CONCRETE punten. We waren met 3, maak ons talrijker. Geef ons een nieuwe kans te doen wat we zeggen en stem voor GROEN.. Een stem voor GROEN is een stem voor een nog beter Meise-Wolvertem. Een stem voor GROEN is zoals bewezen een stem die beloftes waarmaakt. Wij zijn klaar voor een nieuw bestuur. Afspraak op 14 oktober!!