GEMEENTE MEISE KOOPT BORSTELVEEGMACHINE AAN

14 Februari 2011

De gemeente Meise wenst snel en accuraat te kunnen optreden tegen zwerfvuil, bladeren op de weg, slijk enz.  Ter bestrijding van zwerfvuil op wegverhardingen en verharde oppervlakten werd een borstelveegmachine aangekocht.  Het betreft een 4 m³ Cleango 400 van de firma AEBI Schmidt Belgium uit Aartselaar.  De borstelveegmachine zal niet enkel ingezet worden voor de opruiming van zwerfvuil en dergelijke, maar is ook voorzien van een derde, beweegbare arm, waarmee aan mechanische onkruidbestrijding kan gedaan worden. Aan de aankoop is een aanzienlijk kostenprijsje verbonden dat niet enkel gedragen wordt door de gemeente, maar waarbij de OVAM een financiële tussenkomst verleent van bijna 50 %.De aankoop past immers volledig binnen de campagne "in de vuilbak" waarmee de OVAM de gemeenten wil aansporen om iets te doen aan de verspreiding van zwerfvuil binnen de gemeenten. 

De aankoop van de borstelveegmachine maakt deel uit van een ruimere beleidsaanpak van zwerfvuil zegt milieuschepen Marie-Jeanne Thaelemans.  Op diverse plaatsen werden recent nog grote zwerfvuilborden geplaatst en onder coördinatie van de milieudienst wordt op 20 maart een nieuwe zwerfvuilopruimactie georganiseerd.  Afspraak op één van de startplaatsen om 13.30.  Ergerlijke locaties die een opknapbeurt vergen, kunnen gemeld worden aan de milieudienst (02/272.00.35/51/69).