Geboorteboomplantdag in groene speelruimte Grote Wijver

26 Juli 2010

Inwoners die in 2009 een baby kregen, ontvingen een uitnodiging om voor hun baby een geboorteboom te komen aanplanten. 74 ouders gingen op deze uitnodiging in. De deelnemers hadden de keuze tussen een hoogstammige, streekeigen loofboomsoort of een hoogstammige fruitboom. Populairste boom werd opnieuw de Zomereik (38), gevolgd door Tamme kastanje (12). Populairste fruitboom is de kers.Dit leuke evenement gaat vaak gepaard met een klein familiefeestje (zie foto). Het aanplanten werd in goede banen geleid door onze goedwerkende milieudienst en groendienst.

De aanplant van de geboortebomen is in feite de eerste stap in de realisatie van de groene speelruimte Grote Wyver. Deze groene speelruimte is een initiatief dat inspeelt op de vraag vanuit de jeugdverenigingen om te kunnen beschikken over ruimte om te ravotten. Deze speelruimte is gelegen op een gemeentelijk terrein van een kleine hectare, tussen Dennenlaan en Kaarlijkstraat. Naast de aanplant van geboortebomen, volgen nog andere inrichtingsmaatregelen zoals de aanleg van een vijver (voorjaar 2010), het aanplanten van ondergroei (ideaal takhout voor allerlei bosspelletjes), de aanleg van een zandbak en van een zone met speelheuveltjes. 

Voorts bevindt zich op het terrein een natuurlijke helling, een gracht en hakhout dat zich perfect leent om te ravotten. Het terrein zal trouwens omgeven worden door een degelijke afsluiting en groenbuffering om omwonenden zo weinig mogelijk te hinderen.