Fietsenstalling scholen centrum Meise wordt verwijderd

28 Oktober 2021

Fietsenstalling scholen centrum Meise wordt verwijderd

Persmededeling Samen Anders 27/10/2021

Op de website van de gemeente Meise lazen we tot onze grote verbazing en verontwaardiging dat het nieuwe schepencollege van N-VA en LB+ beslist heeft om de overdekte fietsenstalling aan de Brusselsesteenweg te verwijderen.

Het betreft de fietsenstalling aan ’t Verloren Uurke die veel gebruikt wordt door leerlingen en leerkrachten van De Leertuin en de Akademie voor Muzische Kunsten. Ook bezoekers (kinderen én volwassenen) van De Muze of de sporthal maken dankbaar gebruik van deze overdekte fietsenstalling.  

Hiermee verzaakt het nieuwe bestuur aan de verbintenissen die tijdens de vorige legislatuur (2012-2018, N-VA en CD&V) zijn aangegaan via het burgemeestersconvenant en aan de beloftes gedaan in het klimaatplan (zie https://www.meise.be/product/2397/burgemeestersconvenant). Daarin werd expliciet beloofd dat Meise inspanningen zou doen rond duurzame mobiliteit. Een van de actiepunten daarin was dat “de gemeente zou voorzien in voldoende, kwalitatieve fietsstallingen en fietsvoorzieningen, inzonderheid nabij scholen en sport- of cultuurcentra”. Deze maatregel kreeg toen het label “hoog” op de prioriteitenschaal.

De fietsenstalling die er, mede dankzij de schepenen van Samen Anders, gekomen is, moet nu verdwijnen. Dit is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar omwille van een aantal redenen.

  1. Waar Vlaanderen een ambitieus beleid wil voeren ten aanzien van de fiets, een ambitie die concreet vorm gekregen heeft in het Vlaams Fietsbeleidsplan (zie https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/19859), kiest de nieuwe coalitie expliciet voor parkeervakken. Nochtans heeft Meise op 1 september 2021 een nieuw parkeerbeleid ingevoerd (zie https://www.meise.be/thema/3037/blauwe-zone-meise--en-wolvertem-centrum), waar een nieuwe blauwe zone in het centrum van Meise zorgt voor meer parkeerrotatie en dus meer parkeergelegenheid. Het willen “bijwinnen” van drie extra parkeervakken lijkt dus veeleer een symbolische beslissing te zijn.

Waar Ben Weyts (N-VA) als Vlaams minister van Mobiliteit in 2016 nog aanhaalde dat “fietsen beter is voor de mens, voor het milieu en voor de economie”, kiest onze gemeente ervoor om haar burgers naar de autosleutel te laten grijpen en voorrang te geven aan Koning Auto in plaats van aan de zwakke weggebruiker.

  1. In het meerjarenplan (zie https://www.meise.be/product/2345/persbericht---191220---meise-stelt-meerjarenplan-2020---2025-voor) was “op een duurzame manier bewegen” een van de doelstellingen die het schepencollege uitwerkte. Een van de projecten die men in deze context concreet zou realiseren was inzetten op veilige schoolomgevingen en verkeersveiligheid in het algemeen. Door deze fietsenstalling te verwijderen, wordt de realisatie van dat project teruggedraaid.
  2. Bovendien maakt het huidige bestuur komaf met elke vorm van participatie. In datzelfde meerjarenplan staat immers te lezen dat burgers meer betrokken zouden worden bij beslissingen en dat deelnemers aan participatieprojecten zouden feedback krijgen. Uit navraag door Samen Anders blijkt dat geen enkele stakeholder (scholen, culturele organisaties en andere belangengroepen) van deze beslissing op de hoogte is gebracht.

Men zegt wel eens: stilstaan is achteruitgaan. Maar de nieuwe coalitie van N-VA en LB+ lijkt voluit te kiezen voor meteen achteruitgaan.

Brief Agentschap Onroerend Erfgoed