Eerlijke spreiding vliegtuiglawaai is niet voor vandaag

27 Oktober 2015

Het aantal vluchten boven Meise is de laatste tijd opnieuw toegenomen, ondanks het feit dat de gemeente jarenbij

al de bevoegde overheden aandringt op een eerlijke spreiding van het vliegtuiglawaai over alle gemeentes in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Op 9 juni '15 ondertekende de voltallige gemeenteraad een motie die de Vlaamse en Federale regeringen er moeten toe aanzetten een eerlijke spreiding uit te tekenen.
 
 Concreet vraagt de gemeenteraad:
? Stabiliteit van de luchthaven als economische/tewerkstellingspool;
? Gecontroleerde groei van de luchthaven;
? Zekerheid over maximale belasting voor de omwonenden;
? Lange termijn leefbaarheid van de luchthavenomgeving;
? Minimalisering medische kosten/gezondheidsschade;
? Minimalisering van de onteigenings- en isolatiekost, bouwbeperkingen/planschade;
? Juridische stabiliteit;
? Politiek verdedigbare oplossing;
 
Groen Meise heeft de motie mee ondertekend en geeft zo een belangrijk signaal dat we niet akkoord gaan met de huidige gang van zaken. Toch zijn we niet over de hele lijn akkoord met de motie. Groen Meise schaart zich niet achter het punt 'gecontroleerde groei van de luchthaven' omdat we vinden dat deze momenteel al haar limiet bereikt heeft
 
Waarom een motie?
Een motie is een belangrijk politiek signaal aan hogere instanties. Tegelijkertijd is het een manier voor gemeenten om ondersteuning te bieden aan het werk van verschillende actiecomités die zich met deze problematiek bezighouden. Heel wat vrijwilligers zetten zich namelijk in voor uw en onze (nacht)rust en gezondheid. Ze verdienen dus alle 
mogelijke steun.
 
Inmiddels heeft  minister Jacqueline Gallant, Federaal Minister van Mobiliteit en bevoegd voor het luchtverkeer, Meise bezocht om haar standpunt in dit dossier te verduidelijken. Naast het schepencollege mocht per partij één afgevaardigde op de vergadering aanwezig zijn.  Voor Groen woonde Marie-Jeanne Thaelemans de bijeenkomst bij. Uit het gesprek met de minister bleek dat deze zo snel mogelijk de vliegwet wil laten stemmen maar zonder eerst een billjke en eerlijke spreiding van het luchtverkeer in te voeren
De niet onterechte vrees van onze bevolking en de actiegroep is dan ook dat na het invoeren van de 'vliegwet' geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht aan de routes en alles gebetonneerd zal zijn voor de komende generatie. De Noordrandgemeenten zullen opdraaien voor de last van de luchthaven. Stilaan maar zeker wordt alles opnieuw geconcentreerd. Was dit niet altijd de blauwe droom van de liberalen, zelfs al tijdens de regering Verhofdstad? De luchthaven moet onbeperkt en ongehinderd kunnen uitbreiden. Hoe denkt men dat te realiseren? Door concentratie over de Noordrand! Gezondheid en verpaupering van de regio met ontwaarding van de eigendommen laat hen onverschillig
 
Gemeenteraadslid Marie-Jeanne Thaelemans heeft inmiddels een agendapunt ingediend voor de gemeenteraad van 20.10.2015 en vraagt aan het gemeentebestuur om een 
milieustakingsvordering in te roepen tegen de alsmaar meer wurgende concentratie van de vliegtuigroutes en het niet uitvoeren van de luchthavenakkoorden.
Ze vraagt ook aan het gemeentebestuur om de andere Noordrandgemeenten Grimbergen, Vilvoorde, Machelen en Wemmel op te roepen om mee in de procedure te stappen.
 
De meerderheid Cd&v en NVA verdaagde het naar volgende raad. "Wij wachten op een initiatief van minister Joke Schauvliege", zei de burgemeester. In Meise en 
Vlaanderen wacht dus iedereen op iedereen tot wanneer de vliegwet een voldongen feit zal zijn.

U kan hier de hele motie nalezen en wie nog meer (technische) details wil, kan de presentatie bekijken die aan de gemeenteraad werd gegeven door Boreas vzw 

BIJLAGEN:
150609_-_getekende_motie.pdf