Definitieve groene bestemming voor bedrijventerrein Westrode

13 December 2021

Definitieve groene bestemming voor bedrijventerrein Westrode

Al meer dan 40 jaar houdt Groen Meise een vinger aan de pols in het dossier Westrode-industrie en ijvert de partij voor een open groene corridor. Het betreft hier een (her)bestemming van 88ha industriezone uit het begin van de jaren zeventig toen het gewestplan voorzag in een grootschalig logistiek bedrijventerrein ten oosten van de A12. Het GRUP Meise-Westrode dat dit mogelijk moest maken, werd de voorbije 15 jaar tot tweemaal toe geschorst door de Raad van State. Intussen is Intercommunale Haviland, die eigenaar is van de gronden, zelf definitief afgestapt van een integrale harde industriële invulling wegens niet meer realistisch. Het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein op deze locatie past immers helemaal niet in het ruimtelijk beleid van de Vlaamse overheid. Nieuwe bedrijvenzones horen via het spoor of het water bereikbaar te zijn, wat in Westrode helemaal niet het geval is. Bovendien is de ontwikkeling van een bedrijvencomplex in Westrode niet te verzoenen met het ecologisch netwerk dat Vlaanderen wil uitbouwen. Ook uit de analyse van de Bouwmeester Scan blijkt dat het verder dichtbouwen van de laatste open stukken langs de A12 onaanvaardbaar geworden is. In het voorjaar stelde Mieke Schauvliege, Vlaams parlementslid voor Groen, een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) over de mogelijke herbestemming tot open ruime en bosgebied (zie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 976 van MIEKE SCHAUVLIEGE van 7 mei 2021). In haar antwoord geeft de minister aan dat de bestemming “industriegebied” en “reservegebied voor industrie” achterhaald is en dat het gebied in aanmerking komt voor bosuitbreiding. Maar de minister kaatst nu de bal terug naar de gemeente en de Intercommunale. Hoewel Haviland aangegeven heeft dat ze in dialoog wil gaan met deskundigen, inwoners, de gemeente en andere stakeholders om op zoek te gaan naar een oplossing, heeft gemeente Meise nog altijd geen initiatief genomen om bij de bevolking te polsen naar een draagvlak voor de verouderde industrieplannen. Groen Meise hoopt van harte dat Haviland in functie van het algemeen belang de gronden een groenbestemming geeft, waar er plaats is voor bos, voor open ruimte, voor landbouw, … We doen een oproep aan alle inwoners die deze bestemmingswijziging genegen zijn om er bij intercommunale Haviland en de gemeente Meise op aan te dringen om voluit te kiezen voor een ruimte waar de natuur op het voorplan komt. Zo blijft de laatst overblijvende écht open ruimte tussen Antwerpen en Brussel écht open.