De waarheid is belangrijk.

03 April 2012

Dit is een reactie op de onwaarheden die Open VLD verkondigt in haar recente Burgerkrant.  Groen realiseert met het RUP-Neromhof de zo noodzakelijke uitbreidingsmogelijkheid voor het gezinsvervangend tehuis Levedale, in het park Neromhof.  De gemeenteraad besliste unaniem daarvoor het park in het Neromhof uit te breiden.Een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voert uit wat in het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meise (RSM) door de gemeenteraad op 19 oktober 2006 werd beslist. Het RSM stelt in haar 2de kernbeslissing dat het RUP-Neromhof moet zorgen voor een parkuitbreiding aan de noordzijde, een parkingang aan de zuidzijde en een uitbreiding voor de huisvesting van mindervaliden.

Dat RSM werd destijds onder leiding van de voormalige VLD-schepen van Ruimtelijke Ordening opgemaakt en dus door de VLD volmondig goedgekeurd. Vandaag stelt de VLD dat in elk RUP de aankoop van grond of onteigening door de gemeente moet vermeden worden.

Let op, die parkuitbreiding is de noodzakelijke voorwaarde voor de uitbreiding van Levedale. Groen heeft keihard onderhandeld met het Agentschap Natuur en Bos, bevoegd voor parkgebied, om een uitzonderlijk grote uitbreiding tot 10000m² binnen te halen. Zo krijgt Levedale voor haar mindervalide bewoners een echt toekomstperspectief in een groen kader. Wel op voorwaarde dat de gemeente het Nerompark noordelijk uitbreidt en dus ? hoe kan het anders ? de nodige grond verwerft, conform het RSM.

En nu is de VLD tégen! Tegen de aankoop of onteigening van de gronden en dus tegen de parkuitbreiding. Kortom, tegen de uitbreiding van Levedale!!!

Wellicht omdat de mindervalide burger belangrijk is!

Neen, het is hier inderdaad geen Rusland! Eerst beslist de VLD het Nerompark uit te breiden. Vervolgens  breekt ze haar woord om dan tenslotte Groen vals te beschuldigen. Neen in Meise werkt dat niet. Hier is een woord een woord. En voer je genomen beslissingen uit. Precies dat doet Groen. Wij gaan voluit voor de uitbreiding van het Neromhof en Levedale, sociaal en ecologisch!