De industriezone in Westrode vergroot beslist het waterleed!

22 November 2010

Het recente waterleed in Vlaanderen heeft ons nogmaals met de neus op de feiten gedrukt: Vlaanderen is overgebetonneerd, het water kan niet voldoende weg. Nog meer verhardingen en minder groene en open ruimtes zal het probleem enkel verergeren. Waarom volhardt na minister Peeters dan nu ook minister Muyters in zijn boosheid of beter koppigheid en belooft hij om een oplossing te zoeken voor het bedrijventerrein Meise-Westrode?Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), dat het bedrijventerrein in Westrode-Meise mogelijk moest maken, werd eerder door de Raad van State vernietigd, omdat het in strijd is met de fundamentele bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Minister Muyters heeft daarop beloofd tegen december 2011 Westrode als bijzonder economisch knooppunt op te nemen in de herziening van dat RSV. Hij wil een industriezone van de jaren zeventig, die ruimtelijk compleet achterhaald en ondertussen onaanvaardbaar is, toch mogelijk maken!

Groen! vecht de plannen voor een industriezone in Westrode reeds jaren aan. We sommen de voornaamste redenen daarvoor hier nogmaals op:

  • Reeds voldoende bestaande ongebruikte infrastructuur aanwezig   Er is reeds voldoende bestaande ongebruikte infrastructuur aanwezig. Ondanks 1.148 ha ongebruikte industrieterreinen en 360 leegstaande bedrijfspanden in Vlaams-Brabant wil men in Westrode een zone voor transport, distributie en logistiek (TDL) vestigen.
  • Meer fileleed op de A12   De geplande industriezone in Meise-Westrode is enkel bereikbaar via de A12 autoweg, terwijl een kilometer verderop het Zeekanaal Schelde-Brussel loopt. Van een multimodale ontsluiting (weg en spoor en water), een noodzakelijke voorwaarde voor een hedendaags groot industrieterrein, is hier geen sprake! Het extra vrachtverkeer zal tijdens de dagelijkse spits tot 15km bijkomende file veroorzaken. Bovendien voorziet men in de nabije toekomst zowel in Londerzeel als in Willebroek (Specifiek Economische knooppunten ? SPEK) nieuwe en grote industrieterreinen. De A12 zit nu al 's morgens en 's avonds overvol.
  • Minder open ruimtes    We moeten de open ruimte maximaal beschermen. Meise ligt in het buitengebied, in de groene Brusselse rand, tussen Mechelen en de hoofdstad. Vlaanderen heeft behoefte aan een duurzame bescherming van zijn schaarse open ruimte en Brussel heeft behoefte aan een groene rand. Hier nog meer open ruimte schrappen ten voordele van industriegrond is geen optie.
  • Gewestplan is "uit de mode"   De paarse industriezone op het gewestplan dateert van de jaren zeventig. Iedere gemeente wou toen zijn industriezone, om de kas te spijzen. Een industriezone op een uithoek van de gemeente, grenzend aan een piepklein dorp en aan een lege snelweg was toen wellicht aannemelijk. Ondertussen is Westrode uitgegroeid tot een volwaardig woondorp met een bloeiend sociaal cultureel leven en een bruisende basisschool. Veel jonge mensen hebben hier gebouwd. Er is zelfs een heuse nieuwe woonwijk bijgekomen. Vandaag wonen hier in het landelijke Westrode een veelvoud aan mensen ten opzichte van toen. Vandaag is die industriezone vlak langs het dorp ruimtelijk niet meer verantwoord!
  • Meer CO2 uitstoot boven Westrode   Bovendien moet die TDL-industriezone met haar duizenden vrachtwagens, ontsloten worden naar de A12. Daarvoor voorziet men een gigantische verkeerswisselaar pal voor het centrum van het dorp, op 250 meter van de basisschool. Iedereen weet dat dit vanuit gezondheidsredenen niet kan! Via de westenwind zullen de tonnen uitlaatgassen van het vrachtverkeer op deze brug, 24u op 24u, het dorp Westrode verkankeren. Toch komen wij allemaal op tegen kanker, niet?
  • Meer overstromingsleed in Westrode   Vlaanderen kampt met een te grote verharding. De voorbije 20 jaar is de hoeveelheid verharde oppervlakte in Vlaanderen toegenomen met 43%. De regen kan niet meer weg en dat zorgt voor de schrijnende toestanden die we het weekend van 13-14/11/10 hebben kunnen vaststellen. Het bedrijventerrein Meise-Westrode wil men aanleggen op een plaats waarvan men nu al weet dat er overstromingsgevaar is. Het staat vast dat de aanleg van de industriezone het overstromingsleed in het dorp Westrode alleen maar zal doen toenemen.

Minister Muyters spreekt vanuit Brussel, onder invloed van grote bevriende financiële belangen, zonder de actuele lokale ruimtelijke context goed te kennen. Onder druk zit hij nog vast in de plannen van de jaren zeventig. Eigentijds en goed ruimtelijk bestuur kunnen nochtans dit ruimtelijk anachronisme niet meer dulden.

Wijze politici zijn bereid oude plannen te actualiseren en bij te schaven. Een goed minister moet daarin het voorbeeld geven!

Deze industriezone van de jaren zeventig vandaag herbevestigen is halsstarrig en ziekmakend wanbeleid. Groen! vecht deze plannen voor een industriezone in Westrode aan, omdat die achterhaalde plannen uit het verleden, vandaag 40 jaar later ruimtelijk totaal onverantwoord zijn en bovendien de gezondheid en de woon- en leefkwaliteit van Westrode op onaanvaardbare wijze schaadt. Elke weldenkende mens met gezond verstand weet dat!

Wij nodigen de Minister alvast uit op een uitgebreid plaatsbezoek in Westrode.

Meer info met betrekking tot dit onderwerp:

Voltvraag van de week van 17 november 2010

Vlaanderen moet zich beter voorbereiden op overstromingendoor Hermes Sanctorum (Vlaams parlementslid) op 15 november 2010 in "Milieu en natuur", "Ruimtelijke ordening en stedelijkheid"

Kris Peeters wil op A12 in Meise dagelijks 15 km file extra