Autonome middenschool geeft jongeren meer tijd voor bewustere studiekeuze

30 Maart 2011

Een autonome middenschool, investeringen in kleuter- en basisonderwijs optrekken zodat we niet meer tussen de rodelantaarndragers van Europa staan, een urgentieplan voor onderwijs in onze steden, de concurrentie tussen de netten wegwerken, een vak burgerschap en het lerarenberoep wordt aantrekkelijker gemaakt . Dat is een greep uit de meer dan 40 voorstellen die op zaterdag 19 maart gestemd werden door de meer dan 300 Groen! leden, aanwezig op het nationale onderwijscongres van Groen! De hervorming van het secundair onderwijs moet een antwoord bieden op twee fundamentele en hardnekkige problemen:  ten eerste dat ASO zou weggelegd zijn voor de 'knappe koppen' en het TSO en het BSO voor de'zwakkere leerlingen' en ten tweede de problematische studieoriëntering van onze jongeren. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman die het onderwijscongres organiseerde: "De hervorming van het secundair onderwijs moet daarom ook in eerste instantie gericht zijn op het uitstellen van de studiekeuze: beter later kiezen, later beter kiezen." Dit vraagt om een ingrijpende verandering van ons onderwijssysteem door de oprichting van autonome middenscholen:  4 jaar lager onderwijs, 4 jaar middenschool en 4 jaar secundair in plaats van 6 jaar lager onderwijs en 6 jaar secundair onderwijs.Naast het invoeren van een autonome middenschool en 105 miljoen bijkomende investeringen om het aantal leerlingen in onze kleuterklasjes te beperken, heeft Groen! zich uitgesproken voor een urgentieplan voor onze steden: "Onze samenleving en onze steden staan onder grote druk vandaag. Er is een bevolkingstoename die haar piek zal bereiken in 2017 en dan opnieuw in 2030. Die toename is er vooral bij mensen uit de meest kwetsbare gezinnen. In de Antwerpse binnenstad behoort nu al 70% van de kinderen tot de categorie van de GOK leerlingen ? kinderen wiens ouders een andere taal spreken, leven van een vervangingsinkomen, of van wie de moeder geen diploma heeft.

"Wij hebben vandaag ons werk gedaan," besluit Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman in haar eindspeech:  "Maar ik grijp dit moment nog even aan om u, Minister van Onderwijs Smet ook uit te dagen. Groen! diende in het parlement een decreet in voor kleinere kleuterklassen. Minister Smet heeft de kostprijs hiervan  berekend en het kost 105 miljoen euro. Dat zijn 105 miljoen euro die zichzelf dubbel en dik terugverdienen. Groen! daagt de minister uit hier samen met Groen! dringend werk van te maken."

Op dit moment loopt, naar aanleiding van een artikeltje in Knack hierover, een poll op hun website. Op www.knack.be kan je voor of tegen de autonome middenschool stemmen. De resultaten worden gepubliceerd in het volgende nummer van Knack, het zou goed zijn voor Groen! als ons voorstel veel steun krijgt.