ALS BURGERS DE HANDEN IN ELKAAR SLAAN...

25 Februari 2015

De meerderheid met NV-A en CD&V was van plan de speelpleintjes Kraaienbroek en Wijnberg als bouwgrond te verkopen. Samen met heel veel buurtbewoners was Groen het hier absoluut niet mee eens. Door onze vasthoudendheid en samenwerking zijn de plannen nu gelukkig afgevoerd. De groene speelpleintjes kunnen blijven! Tijdens de gemeenteraad van 21 januari ll. merkte Groen al op dat de speelpleintjes Kraaienbroek en Wijnberg in het meerjarenplan stonden ingeschreven als 'verkoop bouwgrond'. Dat was volledig in strijd met de verkavelingsvoorschriften. De pleintjes hebben als bestemming speelplein en groene open ruimte. Volgens de schepen van ruimtelijke ordening kon alles geregeld worden met een verkavelingswijzing. En de schepen van jeugd deed alsof zijn neus bloedde... Toen Groen de buurtbewoners over deze plannen informeerde, werd onmiddellijk een stevige actie met petitie opgezet. En met succes: heel snel werden meer dan 2.500 handtekeningen en 280 'likes' op Facebook verzameld. Op de gemeenteraad van 13 mei maakten de buurtbewoners gebruik van het spreekrecht en diende Groen een agendapunt in voor de schrapping van de verkoop. Helaas kon de schepen van ruimtelijke ordening geen beslissing nemen, en de schepen van jeugd was het met zijn collega eens. Maar de meerderheid had het nog niet begrepen. In juni kregen de inwoners een enquête onder de neus geduwd met de keuze tussen een volledige of gedeeltelijke verkoop. De optie "geen verkoop" stond er niet eens bij!

Nog vóór het afsluiten van de enquête - werd de verkoop van het speelplein

Wijnberg door de meerderheid geschrapt en die van het speelplein Kraaienbroek gehalveerd. Het alerte buurtcomité deed onmiddellijk een oproep om niet in te gaan op een gedeeltelijke verkoop. Het plan van de meerderheid om de buurtbewoners van de twee pleintjes tegen elkaar op te zetten, werd dus een slag in het water.

Voor de gemeenteraad van 8 juli zette Groen opnieuw het schrappen van de verkoop van Kraaienbroek op de agenda. De voorziene opbrengst van € 225.000 zou immers slechts 0,65% bedragen van het totaal van de gemeentelijke ontvangsten, een druppeltje dus op de hete besparingsplaat. Bovendien bleek de rekening 2013 ook veel gunstiger uit te vallen dan wat de meerderheidspartijen hadden geraamd. Uiteindelijk werd de verkoop afgeblazen.

Eind goed al goed. Dankzij dit burger- initiatief blijven Kraaienbroek en Wijnberg leefbaar en groen. Proficiat, bewoners!