“Samen anders” biedt Meise een progressief alternatief aan

02 Maart 2018

?  Groen Meise trekt in oktober 2018 naar de verkiezingen met sp.a-Meise2020 en een groep onafhankelijken onder de naam "

Samen anders". Samen besloten we om vorm te geven aan een breed progressief bondgenootschap. Geen klassiek kartel dus maar wel een lokale progressieve lijst die samenwerkt voor een ander en beter Meise.

"Onze gemeente heeft nood aan een ander en positief verhaal" zegt Marie-Jeanne Thaelemans, gemeenteraadslid voor Groen. "Er zijn de laatste tijd teveel duistere dossiers aan de oppervlakte verschenen en wij willen met deze progressieve samenwerking de inwoners van Meise terug een positief, toekomstgericht en vernieuwend project voorstellen." 

"Meise heeft dringend nood aan een andere aanpak en een ander beleid. Meer inspraak van de burgers, meer integere bestuurders, meer mensen die vechten voor het algemeen belang." Zegt Roel Anciaux (sp.a-Meise2020). "Samen anders" zal de inwoners van Meise een positief alternatief aanbieden.

De onafhankelijke kandidaten vormen de derde belangrijke pijler binnen de lijst "Samen anders". "We denken dat Meise beter en anders verdient en dit progressief project geeft ons de mogelijkheid om op een positieve manier aan gemeentelijke politiek te gaan doen." Zegt Cees Boer, huidig Voorzitter van de Sportraad in Meise, die een van de onafhankelijken is binnen "Samen anders".

Marie-Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux en Cees Boer zijn ook de 3 eerste kandidaten die de lijst "Samen anders" zullen trekken.

"Samen anders" heeft de laatste maanden hard gewerkt aan een sterke basistekst. De pijlers van dat programma zijn o.m. een open, luisterend en integer bestuur; een leefbare, warme, groene gemeente met bescherming van de open ruimte en natuurbehoud; een modern mobiliteitsbeleid; een doordachte ruimtelijke ordening; een verantwoord financieel beleid; de oprichting van een gemeentelijk sociaal woonbeleid; het versterken van betaalbaar onderwijs op maat en het ondersteunen van werk in eigen streek. De volledige tekst zal uiteraard te lezen zijn op de website. 

De komende maanden zal "Samen anders" in iedere deelgemeente een "luisteravond" organiseren waarop ze vooral zullen luisteren naar de bekommernissen van de inwoners en hun eventuele ideeën over hoe de gemeente op een andere manier kan worden bestuurd. Het verder uitbouwen van het programma heeft momenteel voorrang en om die reden zal de verdere samenstelling van de lijst later bekend worden gemaakt.

Meer info is terug te vinden op www.samenanders.org en de Facebookpagina "Samen anders". 

 

?Zit je nu al met vragen? Contacteer ons gerust. 

 

Marie-Jeanne Thaelemans                         Roel Anciaux                                                    Cees Boer

0499/98.34.22.                                                 0475/47.95.89                                                  0486/40.16.64.

?